Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională
15.05
2024

Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională

402 Accesări    

La 14 mai 2024, Curtea Constituțională a examinat unele sesizări aflate pe rol și a decis respingerea lor ca inadmisibile:

1.  Sesizarea nr. 244g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010 (modificarea atribuțiilor directorului Agenţiei „Moldsilva” (II)) (DCC nr. 42 din 14 mai 2024); 

2.  Sesizarea nr. 186g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 329 din Codul penal și a unor prevederi din Codul contravențional (omisiunea reglementării neglijenței în serviciu care a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor nepatrimoniale ale persoanei fizice) (DCC nr. 43 din 14 mai 2024);

3.  Sesizarea nr. 223g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 35 alin. (1) din Legea nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură și a unor prevederi din articolul 31/1 din Legea nr. 198 din 26 iulie 2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat (desemnarea din oficiu a avocatului și independența acestuia [2]) (DCC nr. 44 din 14 mai 2024);

4.  Sesizarea nr. 78g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013 (termenul de contestare a actelor referitoare la prelevarea și la analiza apei uzate) (DCC nr. 45 din 14 mai 2024);

5.  Sesizarea nr. 32g/2024 a unor prevederi din articolul 326 din Codul penal (traficul de influență) (DCC nr. 46 din 14 mai 2024);

6.  Sesizarea nr. 12g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 30 alin. (5) din Legea cu privire la Serviciul Vamal nr. 302 din 21 decembrie 2017 (trecerea temporară într-o altă funcție fără acordul funcționarului vamal) (DCC nr. 47 din 14 mai 2024);

7.  Sesizarea nr. 22a/2023 pentru controlul constituționalității articolelor 40, 52, 70 alineatele (4) și (13), 73 alin. (7) și 102 alin. (9) din Codul electoral (DCC nr. 48 din 14 mai 2024). La această decizie, domnii judecători Serghei Țurcan și Vladimir Țurcan au formulat opinii separate.

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid