Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea a verificat constituționalitatea unor prevederi referitoare la alegerea funcționarilor publici cu statut special în funcții elective
30.01
2024

Curtea a verificat constituționalitatea unor prevederi referitoare la alegerea funcționarilor publici cu statut special în funcții elective

335 Accesări    

Marți, 30 ianuarie 2024, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 4 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 44 alin. (5) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (sesizarea nr. 179g/2023). 

Circumstanțele cauzei 

Dna Aurelia Temciuc deținea o funcție cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne atunci când a fost aleasă de cetățeni în funcția de primar al unei localități din raionul Hâncești. Bazându-se pe prevederile articolului 44 alin. (5) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016, Ministerul Afacerilor Interne a încetat raporturile de serviciu cu dna Aurelia Temciuc. 

Dna Aurelia Temciuc a formulat o acțiune împotriva Ministerului Afacerilor Interne și, în cadrul examinării cauzei, dna avocat Ana Nani a ridicat, în interesele reclamantei, excepția de neconstituționalitate a articolului 44 alin. (5) din Legea privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Analiza Curții 

La etapa admisibilității, Curtea a constatat că Legea privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne instituie un tratament diferențiat între funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care doresc să exercite sau exercită, temporar, alte funcții publice sau de demnitate publică, i.e. (1) funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care sunt numiți în funcții de demnitate publică sau în funcții din cadrul cabinetelor persoanelor care exercită funcții de demnitate publică; (2) funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care au fost aleși în funcții elective. 

Spre deosebire de funcționarii din prima categorie, cei din a doua categorie nu beneficiază de posibilitatea suspendării raporturilor de serviciu. În cazul alegerii într-o funcție electivă, raporturile de serviciu ale funcționarului public cu statut special încetează. 

Curtea a admis că măsura încetării raporturilor de serviciu ale funcționarului public cu statut special în cazul alegerii sale într-o funcție electivă urmărește scopul evitării incompatibilității funcțiilor. Incompatibilitatea reprezintă o situaţie în care aceeaşi persoană exercită o funcţie publică în paralel cu o alta ori când aceasta deţine o calitate sau exercită o activitate, în condiţiile în care legea interzice acest lucru. 

Dat fiind faptul că s-a ridicat problema existenței unui tratament diferențiat, Curtea a trebuit să constate dacă favorizarea uneia dintre categoriile în discuție urmărește un scop legitim.

Curtea a observat că pentru funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din prima categorie (cei care sunt numiți în funcții de demnitate publică sau în funcții din cadrul cabinetelor persoanelor care exercită funcții de demnitate publică) legislatorul a stabilit că incompatibilitatea poate fi înlăturată prin suspendarea raporturilor de serviciu. Curtea nu a putut identifica vreun motiv rezonabil care justifică abordarea legislativă diferită în cazul funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din a doua categorie (cei care au fost aleși în funcții elective).

Din acest motiv, Curtea a conchis că articolul 44 alin. (5) din Legea privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne contravine articolului 16 coroborat cu articolele 39 alin. (2) şi 43 din Constituție. 

În vederea evitării unui vid legislativ, Curtea a considerat necesar să stabilească o soluție provizorie. Așadar, până la modificarea legii de către Parlament, starea de incompatibilitate a funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ales într-o funcție electivă va fi înlăturată prin suspendarea raporturilor de serviciu. În acest sens, Curtea i-a trimis Parlamentului o adresă pentru a implementa raționamentele hotărârii. 

Hotărârea Curții: 

Curtea a admis sesizarea privind excepția de neconstituționalitate ridicată de dna avocat Ana Nani, în interesele dnei Aurelia Temciuc, parte în dosarul nr. 3-358/2023, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani. 

A declarat neconstituțional articolul 44 alin. (5) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Până la modificarea legii de către Parlament, starea de incompatibilitate a funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ales într-o funcție electivă va fi înlăturată prin suspendarea raporturilor de serviciu. 

Hotărârea este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curții Constituționale http://www.constcourt.md/

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid