Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională
13.12
2023

Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională

492 Accesări    

La 12 decembrie 2023, Curtea Constituțională a examinat unele sesizări aflate pe rol și a decis respingerea lor ca inadmisibile: 

1. Sesizarea nr. 197g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 25 alin. (1) lit. f) și 55 din Legea cu privire la avocatură nr. 1260 din 19 iulie 2002 (încălcarea gravă a normelor Codului deontologic al avocatului și obligația păstrării secretului profesional de către avocat) (DCC nr. 175 din 12 decembrie 2023). La această decizie dna judecător Liuba Șova a formulat o opinie separată.

2. Sesizarea nr. 227g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 200 alin. (1) din Codul de procedură penală (suspendarea provizorie din funcție a avocaților acuzați) (DCC nr. 176 din 12 decembrie 2023);

3. Sesizarea nr. 130g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 144 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (examinarea contestației atunci când se constată existența unui litigiu de drept [2]) (DCC nr. 177 din 12 decembrie 2023);

4. Sesizările nr. 205a/2023, nr. 206a/2023 și nr. 208a/2023 privind controlul constituționalității articolului 48 alin. (4) din Codul educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate (DCC nr. 178 din 12 decembrie 2023). La această decizie domnii judecători Serghei Țurcan și Vladimir Țurcan au formulat opinii separate.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid