Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională
15.11
2023

Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională

878 Accesări    

La 14 noiembrie 2023, Curtea Constituțională a examinat unele sesizări aflate pe rol și a decis respingerea lor ca inadmisibile: 

1. Sesizarea nr. 70g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din articolele 143 alin. (6) și 144 alin. (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (termenul de contestare a creanțelor) (DCC nr. 153 din 14 noiembrie 2023);

2. Sesizarea nr. 127g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 907 alin. (1) din Codul civil (termenul de notificare despre neconformitatea bunului vândut) (DCC nr. 154 din 14 noiembrie 2023);

3. Sesizarea nr. 217g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 109 alin. (4) din Codul penal (în redactarea anterioară Legii nr. 316 din 17 noiembrie 2022) (interzicerea împăcării părților în procesul penal, dacă victimele sunt minore) (DCC nr. 156 din 14 noiembrie 2023);

4. Sesizarea nr. 170g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 231 alin. (4) din Codul de procedură penală (calcularea termenelor procedurale) (DCC nr. 157 din 14 noiembrie 2023);

5. Sesizarea nr. 192g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3051 alin. (1) din Codul de procedură penală (termenul în care se examinează demersul referitor la autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului) (DCC nr. 158 din 14 noiembrie 2023). 

În cazul sesizării nr. 177g/2023 Curtea a adoptat Decizia nr. 155 din 14 noiembrie 2023 pentru sistarea procesului de examinare a excepției de neconstituționalitate a prevederilor articolului 59 alin. (2) din Codul de procedură penală (recunoașterea părții vătămate prin ordonanța organului de urmărire penală).

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid