Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Validarea mandatului unui deputat în Parlament
19.10
2023

Validarea mandatului unui deputat în Parlament

758 Accesări    

Joi, 19 octombrie 2023, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 18 privind validarea mandatului dnei Valentina Ghețu, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (sesizarea nr. 225e/2023).

Circumstanțele cauzei 

La originea cauzei s-a aflat sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională la 13 octombrie 2023.

Constatările Curții

Curtea a constatat că Parlamentul, prin Hotărârea nr. 287 din 5 octombrie 2023, a luat act de cererea de demisie a dnei Ana Calinici, deputat în Parlament din partea Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. 

Hotărârea Curții Constituționale nr. 20 din 23 iulie 2021 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și la validarea mandatelor deputaților aleși conține numele dnei Valentina Ghețu în lista candidaților supleanți ai Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (a se vedea Anexa la Hotărârea citată).

La 11 octombrie 2023, dna Valentina Ghețu a formulat o declarație prin care și-a exprimat consimțământul de a-i fi atribuit mandatul vacant de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 

Prin Hotărârea nr. 1432 din 12 octombrie 2023, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța unui mandat de deputat și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit dnei Valentina Ghețu, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

În conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituțională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparținând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

În ședința plenară nu au fost stabilite circumstanțe care să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit dnei Valentina Ghețu.

Hotărârea Curții:

Având în vedere considerentele menționate supra, Curtea a declarat-o aleasă în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dna Valentina Ghețu, pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. 

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curţii Constituționale http://www.constcourt.md/

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid