Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Participarea domnului judecător Serghei Țurcan la seminarul anual al Curții Europene a Drepturilor Omului
16.10
2023

Participarea domnului judecător Serghei Țurcan la seminarul anual al Curții Europene a Drepturilor Omului

807 Accesări    

În data de 13 octombrie 2023, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a desfășurat un seminar cu genericul „Dialogul judiciar prin prisma mecanismului de aviz consultativ în temeiul Protocolului nr. 16”, la care a participat domnul Serghei Țurcan, judecător al Curții Constituționale.

Seminarul a fost dedicat aniversării a cincea de la intrarea în vigoare a Protocolului nr. 16 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a avut drept scop examinarea funcționalității mecanismului de aviz consultativ după cinci ani de operare, cu elaborarea liniilor directoare pentru instanțele solicitante. 

În deschiderea evenimentului, discursuri introductive au ținut dna Siofra OLeary, Președinta Curții Europene a Drepturilor Omului, și dna Marija Pejčinović Burić, Secretar General al Consiliului Europei. 

Ținem să notăm că Protocolul nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale a fost adoptat de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 2 octombrie 2013 și a intrat în vigoare la 1 august 2018. 

Respectivul instrument juridic reprezintă un mecanism consultativ având scopul de a consolida dialogul judiciar între Curte și instanțele supreme europene. 

Prin Legea nr. 100 din 27 aprilie 2023 privind ratificarea Protocolului nr. 16, Republica Moldova a desemnat Curtea Constituțională și Curtea Supremă de Justiție în calitate de instanțe naționale abilitate cu dreptul de a solicita avizul consultativ al Curții de la Strasbourg. Acest Protocol a intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 1 octombrie 2023. 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid