Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea Constituțională și-a ales Președintele
25.04
2023

Curtea Constituțională și-a ales Președintele

2900 Accesări    

În ședința plenară a Curții Constituționale, convocată pe data de 25 aprilie 2023, în calitate de Președinte al Curții Constituționale din Moldova a fost ales domnul judecător Nicolae Roșca (HCC nr. AG-1 din 25 aprilie 2023). 

Potrivit articolului 136 alin. (3) din Constituție, judecătorii Curții Constituționale aleg, prin vot secret, președintele acesteia. 

Președintele ales al Curții Constituționale, dl Nicolae Roșca, a fost numit în funcția de judecător al Curții Constituționale prin Hotărârea Guvernului nr. 404/2019, intrând în exercițiul funcției la 16 august 2019, după depunerea jurământului. Dl Nicolae Roșca și-a desfășurat activitatea profesională la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, deținând consecutiv funcțiile didactice de lector, lector superior, conferențiar universitar, de asemenea, a deținut calitatea de șef de catedră / șef al Departamentului Drept Privat. Deține titlul de doctor în drept și gradul științifico-didactic de conferențiar universitar. De asemenea, a fost membru al Uniunii avocaților din Republica Moldova, președinte al Colegiului disciplinar al judecătorilor, membru al Consiliului Științific Consultativ de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, a îndeplinit alte funcții relevante. Domnul Nicolae Roșca este autor și coautor a peste 75 de publicații didactice și științifice, inclusiv manuale, monografii, comentarii la legi. 

Vă reamintim că pe data de 23 aprilie 2023 a expirat termenul de 3 ani pentru care doamna judecător Domnica Manole a fost aleasă în calitate de Președinte al Curții Constituționale.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid