Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională
15.11
2022

Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională

615 Accesări    

La 15 noiembrie 2022, Curtea Constituțională a examinat unele sesizări aflate pe rol și a decis respingerea lor ca inadmisibile:

1. Sesizarea nr. 75g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 6 alineatul (4) din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești, a articolului 68 alineatele (2) și (21) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și a unor prevederi din articolul 435 alineatul (1) din Codul de procedură civilă (DCC nr. 146 din 15 noiembrie 2022);

2. Sesizarea nr. 87a/2021 privind controlul constituționalității prevederilor articolului 32 din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (în redactarea Legilor nr. 37 din 28 februarie 2020 și nr. 222 din 4 decembrie 2020) (recalcularea pensiei judecătorilor) (DCC nr. 147 din 15 noiembrie 2022);

3. Sesizările nr. 46g/2022 și 122g/2022 privind excepțiile de neconstituționalitate a articolelor 5 alineatele (1) și (2) și 50 alin. (1) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (DCC nr. 148 din 15 noiembrie 2022);

4. Sesizarea nr. 59g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 și a articolului 122 din Codul de procedură civilă (solicitarea avizului consultativ de la Plenul Curții Supreme de Justiție) (DCC nr. 149 din 15 noiembrie 2022).

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid