Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea a examinat sesizarea referitoare la dreptul administratorului insolvabilității sau lichidatorului de a contesta hotărârea adunării creditorilor din motive de ilegalitate, prin care i-a fost anulat sau modificat onorariul de succes
20.09
2022

Curtea a examinat sesizarea referitoare la dreptul administratorului insolvabilității sau lichidatorului de a contesta hotărârea adunării creditorilor din motive de ilegalitate, prin care i-a fost anulat sau modificat onorariul de succes

201 Accesări    

Marți, 20 septembrie 2022, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 17 privind excepția de neconstituționalitate a textului „pentru încălcări de procedură, la cererea administratorului insolvabilității/lichidatorului sau a reprezentantului debitorului” din articolul 59 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012. Sesizarea (nr. 253g/2021) a fost formulată de dl avocat Viorel Chetrușcă, reprezentantul unui debitor, și de dl Oleg Bunescu, administrator al insolvabilității.

Analiza Curții:

Curtea a observat că autorii sesizări critică, în general, imposibilitatea administratorului insolvabilității sau a lichidatorului de a contesta hotărârea adunării creditorilor din motive de ilegalitate, atunci când îi este anulat sau modificat onorariul de succes. 

Curtea a notat că articolul 59 alin. (1) din Legea insolvabilității stabilește condițiile de anulare a hotărârii adunării creditorilor. Hotărârea adunării creditorilor poate fi anulată de instanța de insolvabilitate pentru încălcări de procedură, la cererea administratorului insolvabilității sau a lichidatorului, ori a reprezentantului debitorului, precum și din motive de ilegalitate la cererea creditorilor. Legea insolvabilității stabilește subiectele cu drept de contestare a hotărârilor adunării creditorilor și chestiunile de drept care pot fi invocate în fața instanței de judecată. Curtea a menționat că administratorul insolvabilității sau lichidatorul nu are dreptul de a contesta, din motive de ilegalitate, hotărârea adunării creditorilor. În cauza în care a fost ridicată excepția de neconstituționalitate, administratorul insolvabilității nu a putut contesta hotărârea adunării creditorilor prin care i-a fost anulată plata unui onorariu de succes în mărime de 4 %. 

Curtea nu a putut stabili un alt remediu prin care administratorul insolvabilității ar putea să-și apere dreptul său cu caracter civil. 

Astfel, în cauza în care a fost ridicată excepția de neconstituționalitate, administratorul insolvabilității nu dispune de un drept practic și efectiv de acces la o instanță pentru a-și apăra drepturile sale, în situația în care nu i se plătește onorariul de succes stabilit anterior printr-o hotărâre a adunării creditorilor. 

Din punctul de vedere al Constituției, este esențial ca Legea insolvabilității să conțină garanții procesuale suficiente care să-i ofere persoanei posibilitatea reală de a-și prezenta cauza în fața autorităților competente, astfel încât să-i permită o apărare efectivă împotriva măsurilor care îi afectează drepturile. Curtea a constatat că textul criticat din articolul 59 alin. (1) din Legea insolvabilității blochează accesul la justiție al administratorului insolvabilității sau al lichidatorului care contestă hotărârea adunării creditorilor privind anularea sau modificarea onorariului de succes, pentru că ar fi ilegală. Acest fapt reprezintă o încălcare a articolului 20 din Constituție. 

Până la modificarea prevederilor menționate de către Parlament, Curtea a instituit o soluție provizorie, potrivit căreia administratorul insolvabilității sau lichidatorul poate contesta, din motive de ilegalitate, hotărârea adunării creditorilor prin care i-a fost anulat sau modificat onorariul de succes. 

În acest sens, Curtea a emis o Adresă pentru Parlament, în vederea reglementării modului de a contesta hotărârea adunării creditorilor de către administratorul insolvabilității sau de lichidator, atunci când i-a fost anulat sau modificat onorariul de succes. 

Concluziile Curții

Pornind de la cele menționate, Curtea:

1. A admis parțial sesizarea privind excepția de neconstituționalitate, ridicată de dl Oleg Bunescu, administrator al insolvabilității al APLP nr. 51/336, în dosarul nr. 2rci-331/21, pendinte la Curtea de Apel Chișinău. 

2. A declarat constituţional textul „pentru încălcări de procedură, la cererea administratorului insolvabilității/lichidatorului sau a reprezentantului debitorului” din articolul 59 alin. (1) din Legea insolvabilității în măsura în care administratorul insolvabilităţii sau lichidatorul poate contesta din motive de ilegalitate hotărârea adunării creditorilor prin care i-a fost anulat sau modificat onorariul de succes.  

3. Hotărârea este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid