Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Validarea unui mandat de deputat în Parlament
04.08
2022

Validarea unui mandat de deputat în Parlament

709 Accesări    

Joi, 4 august 2022, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 16 privind validarea unui mandat de deputat atribuit domnului Vasile Porțevschi, candidat supleant, pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (sesizarea nr. 128e/2022).

Circumstanțele cauzei

La originea cauzei s-a aflat sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională la 1 august 2022.

Constatările Curții

Prin Hotărârea nr. 257 din 29 iulie 2022, Parlamentul a luat act de cererea de demisie depusă de dl deputat Vladimir Bolea și a declarat vacant un mandat de deputat care aparține Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Curtea a reținut că, prin Hotărârea nr. 621 din 1 august 2022, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța unui mandat de deputat și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit dlui Vasile Porțevschi, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Totodată, Comisiei Electorale Centrale i-a fost prezentată declarația dnei Svetlana Dimitrioglo, candidatul supleant, prin care aceasta refuză mandatul de deputat.

Din Hotărârea Curții Constituționale nr. 20 din 23 iulie 2021 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și la validarea mandatelor deputaților aleși se constată că dl Vasile Porțevschi se regăsește pe lista candidaților supleanți ai Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

La 1 august 2022, dl Vasile Porțevschi a formulat o declarație prin care și-a exprimat consimțământul de a-i fi atribuit mandatul vacant de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

În conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituțională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparținând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

În ședința plenară nu au fost stabilite circumstanțe care să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit dlui Vasile Porțevschi. 

Hotărârea Curții:

Având în vedere considerentele menționate supra, Curtea l-a declarat ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Vasile Porțevschi, pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curții Constituționale http://www.constcourt.md/.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid