Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională
17.06
2022

Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională

1368 Accesări    

La 16 și 17 iunie 2022, Curtea Constituțională a examinat unele sesizări aflate pe rol și a decis respingerea lor ca inadmisibile: 

1. Sesizarea nr. 236g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 226 din Codul civil (în redactarea de până la data de 1 martie 2019) (nulitatea actului juridic încheiat cu încălcarea limitelor împuternicirilor) (DCC nr. 72 din 16 iunie 2022);

2. Sesizarea nr. 282g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a Legii nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale (DCC nr. 73 din 16 iunie 2022);

3. Sesizarea nr. 8g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 2764 alin. (4) din Codul de procedură civilă (decizii ale instanței de apel care nu se contestă cu recurs) (DCC nr. 74 din 16 iunie 2022);

4. Sesizarea nr. 23g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 208 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (creanțele și drepturile creditorilor în procedura de restructurare) (DCC nr. 75 din 16 iunie 2022);

5. Sesizarea nr. 30g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 38 alin. (1) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați (suspendarea activității administratorului autorizat) (DCC nr. 76 din 16 iunie 2022);

6. Sesizarea nr. 1g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 313 alin. (6) din Codul de procedură penală (contestarea încheierilor judecătorului de instrucție [nr. 3]) (DCC nr. 77 din 16 iunie 2022);

7. Sesizarea nr. 4g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 322 alin. (1) din Codul penal (transmiterea ilegală a unor obiecte sau substanţe interzise persoanelor deţinute în instituţiile penitenciare) (DCC nr. 78 din 16 iunie 2022);

8. Sesizarea nr. 15g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din punctul 104 alin. (2) din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (interdicția deplasării pe drumurile publice, pe timp de noapte, a autovehiculelor care au volanul amplasat pe partea dreaptă a axei longitudinale) (DCC nr. 79 din 17 iunie 2022);

9. Sesizarea nr. 7g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 29 alin. (2) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (DCC nr. 80 din 17 iunie 2022);

10. Sesizarea nr. 52g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 7 alin. (33) din Codul de procedură penală (recursul formulat împotriva încheierii prin care se respinge ridicarea excepției de neconstituționalitate [5]) (DCC nr. 81 din 17 iunie 2022);

11. Sesizarea nr. 27g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a textului „sau al expirării termenului de prescripție” din articolul 389 alin. (4) pct. 3) din Codul de procedură penală (sentința de condamnare fără stabilirea pedepsei în cazul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală) (DCC nr. 82 din 17 iunie 2022);

12. Sesizarea nr. 56g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a textului „se invită” din articolul 127 alin. (2) din Codul de procedură penală (invitarea reprezentantului autorității executive a administrației publice locale la efectuarea percheziției) (DCC nr. 83 din 17 iunie 2022).

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid