Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională
04.11
2021

Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională

1549 Accesări    

Pe 4 noiembrie 2021, Curtea Constituțională a examinat unele sesizări aflate pe rol și a decis respingerea lor ca inadmisibile: 

1. Sesizarea nr. 109g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 249 alin. (3) din Codul administrativ (contestarea cu recurs a deciziilor instanței de apel în procedura de executare) (DCC nr. 165 din 4 noiembrie 2021); 

2. Sesizarea nr. 159g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 4 alin. (1) literele g), i) și j) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 178 din 25 iulie 2014 (sancționarea disciplinară a judecătorilor pentru încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenelor de îndeplinire a acțiunilor de procedură) (DCC nr. 166 din 4 noiembrie 2021);

3. Sesizarea nr. 161g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 71 subpunctul 5) din Statutul disciplinar al funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017 (obligațiile funcționarului care urmează a fi audiat în cadrul anchetei de serviciu). (DCC nr. 167 din 4 noiembrie 2021);

4. Sesizarea nr. 162g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 200 alineatele (1) și (2) din Codul civil (eliberarea din funcție a administratorului) (DCC nr. 168 din 4 noiembrie 2021).

5. Sesizarea nr. 193g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 36 alin. (2) din Legea nr. 170 din 19 iulie 2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate (eliberarea din serviciu a ofițerului de informații și securitate) (DCC nr. 169 din 4 noiembrie 2021).

6. Sesizarea nr. 204g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 5 alin. (5) lit. d) și 71 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (destituirea administratorului provizoriu) (DCC nr. 170 din 4 noiembrie 2021).

7. Sesizarea nr. 205g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 8 subpunctul 10) lit. e) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 71 din 23 ianuarie 2013 (atribuțiile Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în domeniul circulației substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor) (DCC nr. 171 din 4 noiembrie 2021).

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid