Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Validarea mandatului unui deputat în Parlament
04.11
2021

Validarea mandatului unui deputat în Parlament

1163 Accesări    

Joi, 4 noiembrie 2021, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 34 privind validarea mandatului de deputat atribuit dlui Adrian Lebedinschi, pe lista Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor  (sesizarea nr. 239e/2021).

Circumstanțele cauzei

La originea cauzei s-a aflat sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională pe 1 noiembrie 2021.

Prin Hotărârea nr. 99 din 30 octombrie 2021, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța unui mandat de deputat și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit dlui Adrian Lebedinschi, candidat supleant pe lista Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor.

Constatările Curții

Curtea a constatat că, prin Hotărârea nr. 152 din 28 octombrie 2021, Parlamentul a luat act de cererea de demisie a dlui Igor Dodon, deputat în Parlament din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor..

Curtea a observat că din Hotărârea Curții Constituționale nr. 20 din 23 iulie 2021 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și la validarea mandatelor deputaților aleși rezultă că dl Adrian Lebedinschi se regăsește pe lista candidaților supleanți ai Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor.

Pe 28 octombrie 2021, dl Adrian Lebedinschi a formulat o declarație prin care și-a exprimat consimțământul de a-i fi atribuit mandatul vacant de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Pe 30 octombrie 2021, prin Hotărârea nr. 99, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța mandatului de deputat și de declarația formulată de candidatul supleant și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit dlui Adrian Lebedinschi, candidat supleant pe lista Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor.

În conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituțională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparținând partidului/blocului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

În ședința plenară nu au fost stabilite circumstanțe care să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit dlui Adrian Lebedinschi.

Hotărârea Curții:

Având în vedere considerentele expuse, Curtea l-a declarat ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe domnul Adrian Lebedinschi, pe lista Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid