Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Validarea unor mandate de deputat în Parlament
21.09
2021

Validarea unor mandate de deputat în Parlament

367 Accesări    

 

Marți, 21 septembrie 2021, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 28 privind validarea mandatelor dnei Ana Calinici, dnei Evghenia Cojocari, dlui Boris Popa, dnei Ana Oglinda și dlui Dorel Iurcu, candidați supleant pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (sesizarea nr. 200e/2021).

Circumstanțele cauzei

La originea cauzei s-a aflat sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională pe 14 septembrie 2021.

Constatările Curții

Curtea a constatat că prin Hotărârile nr. 109, nr. 110, nr. 111, nr. 112 și nr. 113 din 9 septembrie 2021, Parlamentul a luat act de cererile de demisie ale dlui Dumitru Budianschi, dlui Sergiu Litvinenco, dlui Andrei Spînu, dnei Natalia Gavrilița și dlui Rosian Vasiloi, deputați în Parlament din partea Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Din Hotărârea Curții Constituționale nr. 20 din 23 iulie 2021 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și la validarea mandatelor deputaților aleși, Curtea a constatat că dna Ana Calinici, dna Evghenia Cojocari, dl Boris Popa, dna Ana Oglinda și dl Dorel Iurcu se regăsesc pe lista candidaților supleanți ai Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

Pe 13 septembrie 2021, dna Ana Calinici, dna Evghenia Cojocari, dl Boris Popa, dna  Ana Oglinda și dl Dorel Iurcu au formulat fiecare o declarație prin care și-au exprimat consimțământul de a le fi atribuite mandatele vacante de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Pe 14 septembrie 2021, prin Hotărârea nr. 5257, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța a cinci mandate de deputat și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite dnei Ana Calinici, dnei Evghenia Cojocari, dlui Boris Popa, dnei Ana Oglinda și dlui Dorel Iurcu, candidați supleanți pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

În conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituțională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparținând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

În ședința plenară nu au fost stabilite circumstanțe care să împiedice validarea mandatelor de deputat în Parlament atribuite dnei Ana Calinici, dnei Evghenia Cojocari, dlui Boris Popa, dnei Ana Oglinda și dlui Dorel Iurcu.

Hotărârea Curții:

Având în vedere considerentele menționate supra, Curtea i-a declarat aleși în calitate de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatelor, pe dna Ana Calinici, pe dna Evghenia Cojocari, pe dl Boris Popa, pe dna  Ana Oglinda și pe dl Dorel Iurcu, pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. 

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curţii Constituționale http://www.constcourt.md/

 

 

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7664624  //   Vizitatori ieri: 2506  //   azi: 496  //   Online: 54
Acces rapid