Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 5 august 2021 (constituționalitatea unor prevederi din Codul de procedură penală referitoare la termenul de declarare a recursului ordinar)
05.08
2021

Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 5 august 2021 (constituționalitatea unor prevederi din Codul de procedură penală referitoare la termenul de declarare a recursului ordinar)

252 Accesări    

Stimați cetățeni,

Stimați reprezentanți ai presei, 

Astăzi, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre referitoare la data de la care începe să curgă termenul de declarare a recursului ordinar în procedurile penale.

Cauza are la bază o excepție de neconstituționalitate ridicată de un domn procuror. Acesta a susținut că articolul 422 din Codul de procedură penală, care prevede că termenul de recurs este de 30 de zile de la data pronunțării deciziei, creează incertitudini. Instanța de apel pronunță dispozitivul deciziei, iar pronunțarea deciziei motivate poate fi amânată pentru o dată ulterioară. Astfel, persoana dispune de un termen de 30 de zile pentru declararea recursului ordinar motivat, deși argumentele instanței de apel îi vor fi prezentate la data pronunțării deciziei motivate. Prin urmare, persoana nu poate cunoaște momentul de la care începe să curgă termenul de declarare a recursului ordinar. 

Curtea a subliniat că statul trebuie să garanteze un drept efectiv de acces la un tribunal atunci când instituie un asemenea tribunal. Această concluzie este impusă de articolul 20 alin. (1) din Constituție, care prevede că orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime. De asemenea, concluzia este confirmată și de articolul 119 din Constituție. Potrivit acestui articol, împotriva hotărârilor judecătorești, părțile interesate și organele de stat competente pot exercita căile de atac, în condițiile legii. 

Codul de procedură penală prevede posibilitatea de a ataca cu recurs ordinar deciziile pronunțate de curțile de apel ca instanțe de apel. Potrivit articolului 422 din Cod, termenul de recurs este de 30 de zile de la data pronunțării deciziei. Curtea a observat că în ipoteza în care prevederile contestate ar fi interpretate în sensul începerii curgerii termenului de la data pronunțării dispozitivului deciziei, atunci persoana ar fi pusă în situația să aștepte pronunțarea deciziei integrale. Doar așa și-ar putea motiva cererea de recurs, astfel încât să fie respectate cerințele impuse de legislația procesual penală. Articolul 429 din Cod prevede că recursul trebuie să fie motivat, iar articolul 430 prevede că cererea de recurs trebuie să cuprindă, inter alia, motivele recursului cu argumentarea ilegalității hotărârii atacate. Recursul care nu îndeplinește cerințele de formă și de conținut este declarat inadmisibil. 

Curtea a reținut că în lipsa deciziei integrale a instanței de apel, persoana care vrea să formuleze un recurs împotriva acestei decizii nu-și poate fundamenta cererea. Cauza constă în faptul că nu i-au fost aduse la cunoștință motivele care au stat la baza deciziei în discuție. 

Curtea a constatat că pot apărea situații în care decizia integrală a instanței de apel să fie pronunțată după 30 de zile de la data pronunțării dispozitivului. În asemenea cazuri, persoana nu ar putea depune o cerere motivată în termenul de 30 de zile impus de articolul 422 din Codul de procedură penală. În consecință, recursul declarat peste acest termen poate fi declarat inadmisibil.

Curtea a subliniat că este adecvat să se considere ca punct de pornire a curgerii termenului de contestare a unei decizii data de la care a fost pronunțată decizia integrală. Începând cu acest moment persoana are posibilitatea să cunoască, cu siguranță, conținutul acestei decizii. În caz contrar, acest drept de contestare cu recurs ordinar riscă să devină unul teoretic și iluzoriu. De vreme ce statul garantează un drept, acesta trebuie să creeze premisele realizării acestuia, cu respectarea rigorilor constituționale. 

Totodată, în ipoteza în care persoana ar cunoaște motivele deciziei, ea ar putea chiar să fie de acord cu aceasta și să nu o mai conteste, asigurându-se astfel reducerea volumului de muncă al instanțelor de judecată şi economia de resurse. 

Prin urmare, Curtea a hotărât că articolul 422 din Codul de procedură penală este constituțional în măsura în care termenul de depunere a recursului ordinar de 30 de zile va începe să curgă de la data pronunțării deciziei integrale a instanței de apel.

Vă mulțumesc!

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7584739  //   Vizitatori ieri: 3327  //   azi: 1644  //   Online: 11
Acces rapid