Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 25 martie 2021 (aducerea forțată a debitorului)
25.03
2021

Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 25 martie 2021 (aducerea forțată a debitorului)

650 Accesări    

Stimați cetățeni,

Stimați reprezentanți ai presei, 

Astăzi, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre, la sesizarea unei judecătoare din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru. Domnia sa a contestat articolul 73 din Codul de executare, care se referă la aducerea forțată a debitorului în fața executorului judecătoresc, atunci când debitorul refuză să se prezinte la solicitarea repetată a executorului. În asemenea cazuri, executorul judecătoresc formulează un demers la instanța competentă, iar instanța se pronunță asupra demersului pe baza materialelor anexate la acesta. Aducerea forțată, dacă este dispusă, se face de către angajații Ministerului Afacerilor Interne.

În jurisprudența sa referitoare la articolul 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care garantează dreptul la libertate, Curtea Europeană a notat că însoțirea și prezența unei persoane la secția de poliție constituie o „privare de libertate”. Atunci când o persoană nu poate decide în mod liber dacă îi urmează sau nu pe ofițerii de poliție la secția de poliție sau dacă persoana nu poate, odată ajunsă acolo, să părăsească secția în orice moment, fără a suporta consecințele respective, intervine dreptul la libertate. 

Prin analogie, Curtea a reținut că măsura aducerii forțate a debitorului în fața executorului judecătoresc face aplicabil articolul 25 din Constituție, care garantează libertatea individuală a persoanei.

Curtea a reținut că scopul legitim urmărit de Codul de executare constă în realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare în baza legii. Acest scop legitim al Codului ține de asigurarea caracterului obligatoriu al hotărârilor judecătorești. El poate fi încadrat în scopurile legitime constituționale ale protecției drepturilor, libertăților și demnității altor persoane și garantării autorității justiției, prevăzute de articolul 54 alin. (2) din Constituție.

Articolul 73 din Cod, care a fost contestat, are ca scop aducerea la cunoștința debitorului a actelor executorului judecătoresc. Teoretic, aducerea forțată a debitorului ar contribui la realizarea drepturilor altor persoane și a interesului garantării autorității justiției. Totuși, aducerea actelor executorului la cunoștința debitorului se realizează la o etapă anterioară, reglementată de articolul 67 din Codul de executare. Articolul 67 din Cod stabilește în detaliu procedura aducerii la cunoștința debitorului a acestor acte. Odată îndeplinită această procedură, se prezumă că debitorul este informat. Prin urmare, aducerea forțată a debitorului în fața executorului judecătoresc este inutilă, prin prisma informării sale. Fiind inutilă, această acțiune lipsită de un scop legitim devine arbitrară, deci contrară articolului 25 din Constituție.

Lipsa unui scop legitim constituțional pentru procedura aducerii forțate a debitorului în fața executorului judecătoresc a condus Curtea la concluzia că a fost încălcat articolul 25 coroborat cu articolul 54 din Constituție.

Prin urmare, Curtea a declarat neconstituțional articolul 73 din Codul de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004. 

De asemenea, Curtea a declarat inadmisibil capătul sesizării referitor la încălcarea articolului 25 din Constituție prin articolul 72 din Codul de executare, care prevede căutarea debitorului și a bunurilor sale. 

 

Vă mulțumesc pentru atenție!

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7554251  //   Vizitatori ieri: 3655  //   azi: 1493  //   Online: 109
Acces rapid