Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 18 martie 2021 (sesizarea 212a/2020)
18.03
2021

Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 18 martie 2021 (sesizarea 212a/2020)

486 Accesări    

Stimați cetățeni,

Stimați reprezentanți ai presei, 

Astăzi Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la o sesizare formulată de doi deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Autorii sesizării contestă Legea nr. 230 din 16 decembrie 2020 care abrogă Legea nr. 235/2016. Legea nr. 235 reglementa condițiile emisiunii obligațiunilor de stat în vederea executării garanțiilor de stat acordate Băncii Naționale a Moldovei de către Ministerul Finanțelor pentru garantarea creditelor de urgență pentru „Banca de Economii”, „Banca Socială” și „Unibank”. 

Curtea a verificat Legea contestată din perspectiva valorilor statului de drept și separației și colaborării puterilor în stat, precum și prin prisma respectării articolului 131 alin. (4) din Constituție. 

Pentru a stabili dacă, la adoptarea Legii contestate, Parlamentul a respectat procedurile prevăzute de articolul 131 alin. (4) din Constituție, Curtea a analizat îndeplinirea următoarelor condiții: 

(1) dacă propunerea legislativă sau amendamentul a avut sau nu ca efect majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau a împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare, şi 

(2) dacă propunerea legislativă sau amendamentul adoptat de către Parlament a fost acceptat în prealabil de către Guvern printr-un aviz. 

Cu privire la respectarea primei condiții, Curtea a observat că impactul bugetar al Legii nr. 230 din 16 decembrie 2020 este evident, deoarece se abrogă Legea nr. 235 din 3 octombrie 2016, care a reglementat condițiile de emisiune a obligațiunilor de stat – purtătoare de dobânzi (5% anual) și pe care emitentul (Ministerul Finanțelor) urma să le răscumpere la scadență. Este necesar de menționat că emisiunea obligațiunilor de stat în virtutea Legii nr. 419 din 22 decembrie 2006, este generatoare de datorie de stat. 

De asemenea, examinând amendamentul unui deputat în Parlament la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021 privind suspendarea în anul 2021 a plăților față de Banca Națională pentru obligațiunile de stat emise în baza Legii nr. 235/2016, Guvernul a respins amendamentul respectiv, „deoarece suspendarea plăţilor pentru obligațiunile de stat emise anterior ar putea conduce la decapitalizarea Băncii Naţionale a Moldovei. Prin urmare, bugetul de stat va suporta cheltuieli suplimentare pentru acoperirea valorilor mobiliare de stat emise pentru majorarea capitalului statutar al Băncii Naţionale a Moldovei”. 

Prin urmare, Curtea a conchis că Legea nr. 230 din 16 decembrie 2020 are un impact bugetar în sensul articolului 131 alin. (4) din Constituție. 

Cu privire la respectarea celei de-a doua condiții, Curtea a reținut că articolul 131 alin. (4) din Constituție stabilește o dependență decizională directă a Parlamentului față de Guvern. Trebuie să existe acceptul prealabil al Guvernului în privința amendamentelor sau a propunerilor legislative care implică majorarea sau reducerea cheltuielilor, a veniturilor sau a împrumuturilor. Legislativul nu poate deroga de la această condiție. Acceptul Guvernului trebuie să preceadă adoptarea proiectelor de legi cu impact bugetar în lectură finală. Nerespectarea condiției reprezintă o încălcare a procedurii stabilite de Constituție în materie de legiferare în domeniul bugetar. În jurisprudența sa, Curtea a constatat că adoptarea unei legi cu impact bugetar în lipsa avizului Guvernului conduce la încălcarea procedurii prevăzute de articolul 131 alin. (4) și a articolului 6 din Constituție. 

În cazul unui proiect de lege care are impact bugetar, Parlamentul trebuie să solicite avizul Guvernului privind proiectul în discuție, iar Guvernul este obligat să avizeze proiectul trimis de Parlament. Cu privire la Legea contestată, la secțiunea rezervată avizului Guvernului de pe site-ul Parlamentului nu este plasat un asemenea Aviz. 

Mai mult, în punctul de vedere expediat Curții, precum și în ședința publică, Guvernul Republicii Moldova a confirmat că nu a avizat proiectul de lege și a afirmat că Parlamentul nu a respectat articolul 131 alin. (4) din Constituție la adoptarea Legii contestate. 

Curtea a constatat că Parlamentul a adoptat Legea nr. 230 din 16 decembrie 2020 în lipsa avizului prealabil al Guvernului, cu încălcarea dispozițiilor articolelor 1 alin. (3), 6 și 131 alin. (4) din Constituție. 

Din aceste considerente, Curtea a fost scutită să analizeze constituționalitatea Legii contestate prin prisma altor articole din Constituție, invocate de autorii sesizării. 

În concluzie, Curtea a declarat neconstituțională Legea nr. 230 din 16 decembrie 2020. 

Vă mulțumesc pentru atenție!

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7554359  //   Vizitatori ieri: 3655  //   azi: 1593  //   Online: 34
Acces rapid