Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 12 ianuarie 2021, (drepturile persoanelor născute în locurile de represiune sau în drum spre ele)
12.01
2021

Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 12 ianuarie 2021, (drepturile persoanelor născute în locurile de represiune sau în drum spre ele)

280 Accesări    

Stimați cetățeni,

Stimați reprezentanți ai presei,

Astăzi, Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la o sesizare formulată de un domn deputat, care a contestat o dispoziție a unei legi de interpretare a Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice. 

Problema de drept constituțional este următoarea:

În 1992, Parlamentul Republicii Moldova a condamnat represiunile politice comise de regimul totalitar comunist. În scopul reabilitării victimelor represiunilor, al reintegrării lor în drepturile politice, sociale şi cetățenești, al compensării pagubelor materiale cauzate, precum şi al lichidării altor consecințe ale samavolniciei acestui regim, Parlamentul a adoptat Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice.

O prevedere a acestei Legi includea în categoria victimelor represiunilor politice și „copiii care s-au născut în locurile de represiune sau în drum spre ele”, ca eventuali beneficiari ai reabilitării, inclusiv ai drepturilor, indemnizațiilor și înlesnirilor legale.

În 1994, Parlamentul a adoptat o lege interpretativă a Legii menționate mai sus, în care a stabilit că copiii persoanelor supuse represiunilor care s-au născut în locurile de represiune sau în drum spre ele se consideră copiii proveniți din căsătoria încheiată până la represiune.

Cu alte cuvinte, legea interpretativă a restrâns garanțiile legii interpretate la categoria copiiilor proveniți dintr-o căsătorie încheiată până la represiune. Au fost excluși, așadar, de la beneficiile legale copiii născuți în locurile de represiune sau în drum spre ele de o femeie necăsătorită represată, precum și copiii născuți în locurile de represiune proveniți dintr-o căsătorie încheiată în timpul represiunii.

Curtea a analizat această problemă prin raportare la articolul 16 coroborat cu articolele 28 și 47 din Constituție. Ea a verificat dacă există o discriminare a categoriei relevante de persoane din perspectiva vieții lor familiale și a dreptului la protecție socială.

Curtea a notat că respectarea principiului egalității presupune acordarea acelorași avantaje tuturor persoanelor aflate în situații similare, cu excepția cazului în care se demonstrează că tratamentul diferențiat este justificat în mod obiectiv și rezonabil. Această condiție demonstrează că principiul egalității nu are în vedere interzicerea oricărui tratament diferențiat, ci doar a tratamentelor diferențiate nejustificate.  

Curtea a reținut că tratamentul diferențiat al unor persoane născute în locurile de represiune sau în drum spre ele admis de norma contestată este lipsit de un scop legitim și nu are o justificare obiectivă și rezonabilă.   Această prevedere îi lipsește în mod nejustificat pe cetățenii Republicii Moldova născuți în locurile de represiune și în drum spre ele de către o femeie necăsătorită represată sau dintr-o căsătorie încheiată în timpul represiunii de dreptul la protecția socială acordat de Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice.

Soluția Curții a fost următoarea:

Ea a declarat neconstituțional textul „copiii persoanelor supuse represiunilor care s-au născut în locurile de represiune sau în drum spre ele se consideră copii proveniţi din căsătoria încheiată până la represiune” din articolul 1 al Legii nr. 296 din 23 noiembrie 1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitatea victimelor represiunilor politice.

De asemenea, Curtea a reținut că, în sensul hotărârii sale, victime ale represiunilor politice se consideră și copiii care s-au născut în locurile de represiune sau în drum spre ele, dacă măcar unul din părinți este victimă a represiunilor politice.

Vă mulțumesc!

 

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7554497  //   Vizitatori ieri: 3655  //   azi: 1725  //   Online: 166
Acces rapid