Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 3 decembrie 2020 (proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției)
03.12
2020

Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 3 decembrie 2020 (proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției)

282 Accesări    

Stimați cetățeni,

Stimați reprezentanți ai presei, 

Reiterez faptul că modificarea Legii Supreme este o chestiune de importanță majoră pentru stat și cetățenii ei. Orice intervenție în textul Constituției trebuie să se facă nu doar cu o prudență deosebită, dar și cu implicarea în acest proces a principalelor instituții ale statului.

Astăzi, Curtea Constituțională a pronunțat un aviz cu privire la o nouă variantă de proiect de lege de modificare a Constituției. Mai exact, prin acest proiect se urmărește modificarea și completarea unor prevederi din capitolul IX din Constituție – Autoritatea judecătorească. El are ca scop consolidarea acestei autorități și a independenței judecătorilor. Amendamentele sale vizează numirea, cariera și imunitatea judecătorilor, modul de stabilire a bugetului instanțelor de judecată, rolul și componența Consiliului Superior al Magistraturii, precum și desemnarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. 

În prezenta cauză, toate prevederile proiectului prezentat de Guvern au fost avizate pozitiv.

Astfel, au fost avizate pozitiv:

- excluderea termenului inițial de cinci ani de numire în funcție a judecătorilor și reglementarea numirii judecătorilor până la atingerea plafonului de vârstă;

- stabilirea atribuției Președintelui Republicii Moldova de a respinge, o singură dată, candidaturile judecătorilor propuși de CSM;

- abrogarea competenței constituționale a Președintelui Republicii Moldova de a numi în funcție președinții și vicepreședinții instanțelor judecătorești, la propunerea CSM;

- abrogarea procedurii de numire în funcție a Președintelui, a vicepreședinților și a judecătorilor Curții Supreme de Justiție, care în prezent sunt numiți în funcție de Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii;

- abrogarea cerinței privind experiența de zece ani în funcția de judecător necesară pentru accederea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție;

- stabilirea criteriilor obiectivității, meritocrației și transparenței în procesul de numire a judecătorilor în funcție și în legătură cu cariera lor;

- instituirea condiției promovării și a transferului judecătorului doar cu acordul judecătorului;

- reglementarea constituțională a imunității funcționale a judecătorului;

- elaborarea, aprobarea și modificarea bugetelor instanțelor judecătorești doar cu obținerea avizului consultativ al CSM;

- consolidarea constituțională a rolului CSM de garant al independenței justiției;

- stabilirea unui număr fix al membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și formarea CSM din șase membri judecători și șase membri non-judecători;

- instituirea unor condiții care trebuie respectate de candidații la funcția de membru non-judecător al CSM, cum ar fi: a) experiența profesională; b) domeniile relevante de activitate pentru candidații care pot pretinde la funcția de membru al CSM; c) interdicția de a candida la această funcție pentru reprezentanții organelor puterii legislative, executive sau judecătorești, precum și d) pentru persoanele afiliate politic;

- excluderea Președintelui Curții Supreme de Justiție, a ministrului Justiției și a Procurorului General din componența CSM;

- stabilirea procedurii și a condițiilor de alegere, numire și încetare a mandatului membrilor CSM;

- modificarea duratei mandatului membrilor CSM și instituirea interdicției ca acesta să fie ales/numit pentru două mandate;

- introducerea, în Constituție, a prevederii potrivit căreia CSM își exercită atribuțiile în mod direct sau prin intermediul organelor sale specializate;

- încetarea mandatului membrilor judecători ai CSM la expirarea termenului pentru care au fost aleși, încetarea mandatului membrilor de drept ai CSM la data intrării în vigoare a legii de modificare a Constituției și confirmarea mandatului profesorilor titulari care sunt membri ai CSM cu votul a trei cincimi din deputații aleși. 

Cu privire la încetarea mandatului profesorilor titulari care sunt membri ai CSM, trebuie menționat că versiunea anterioară a proiectului de modificare a Constituției prevedea înlăturarea lor automată din funcție la data intrării în vigoare a amendamentelor constituționale. Prin Avizul nr. 1 din 22 septembrie 2020, Curtea a reținut că înlăturarea automată din funcție a membrilor non-judecători ai Consiliului reprezintă o măsură disproporționată și, prin urmare, contravine Constituției. Spre deosebire de proiectul de modificare a Constituției analizat de Curte anterior, proiectul actual prevede că la data intrării în vigoare a legii constituționale membrii non-judecători ai CSM urmează să fie confirmați pentru o perioadă de șase ani în total, cu votul a trei cincimi din deputații aleși. 

În consecință, acest proiect de modificare a Constituției poate fi prezentat Parlamentului spre examinare, avizul Curții fiind unul pozitiv. 

Vă mulțumesc pentru atenție.

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7578139  //   Vizitatori ieri: 4319  //   azi: 3084  //   Online: 32
Acces rapid