Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Mesajul Președintelui Curții Constituționale cu ocazia Zilei mondiale a Copilului
20.11
2020

Mesajul Președintelui Curții Constituționale cu ocazia Zilei mondiale a Copilului

282 Accesări    

 

Astăzi, la nivel mondial, este marcată Ziua copilului, ca urmare a adoptării, la 20 noiembrie 1989, la New York, a Convenției Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului.

196 de state s-au aliniat la declarația comună din Preambulul acesteia, fiind „convinși că familia, unitatea fundamentală a societății, şi mediul natural pentru creșterea şi bunăstarea tuturor membrilor săi, şi în mod deosebit copiii, trebuie să beneficieze de protecția şi de asistența de care are nevoie pentru a putea să joace pe deplin rolul său în societate;

Recunoscând că pentru deplina şi armonioasa dezvoltare a personalității sale, copilul trebuie să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de fericire, dragoste şi înțelegere;

Considerând că este important de a pregăti pe deplin copilul pentru a avea o viaţă individuală în societate şi de a-1 creşte în spiritul idealurilor proclamate în Carta Națiunilor Unite şi, în special, în spiritul păcii, demnității, libertății, egalității şi solidarității [...];

Recunoscând importanţa cooperării internaţionale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor în toate ţările şi în mod deosebit în ţările în curs de dezvoltare [...]” ș.a.

De mai bine de 27 ani, Republica Moldova este parte la Convenția pentru drepturile copilului (în vigoare pentru RM din 25 februarie 1993).

În tendința națională de a asigura onorarea angajamentelor asumate la nivel internațional, consfințite în numeroase tratate și convenții, Curtea Constituțională a Republicii Moldova reiterează încrederea și toată diligența depusă în vederea respectării și promovării drepturilor fundamentale ale omului, a valorilor constituționale, pentru a construi un viitor sigur și prosper pentru toți copiii țării.

Celebrarea zilei dedicate copilului, reprezintă îndemnul mondial de consolidare în vederea susținerii și protejării drepturilor copiilor, fără nici o distincţie, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie a copilului sau a părinţilor sau a reprezentanţilor săi legali, de originea lor naţională, etnică sau socială, de situaţia lor materială, de incapacitatea lor, de naşterea lor sau de altă situaţie (art. 2 din Convenție).

Stimați cetățeni,

Astăzi, în numele Curții Constituționale, vă îndemn să creștem împreună generații de copii educați în spiritul identității morale civice, corectitudinii, onestității și dreptății, respectând tradițiile şi valorile culturale ale poporului nostru în protecţia şi dezvoltarea armonioasă a fiecăruia dintre ei.

 

Cu respect,

Domnica MANOLE

Președintele Curții Constituționale

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7554230  //   Vizitatori ieri: 3655  //   azi: 1474  //   Online: 90
Acces rapid