Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Scrisoarea Comisiei de la Veneția și a GRECO adresată Președintelui Radei Supreme a Ucrainei (traducere)
09.11
2020

Scrisoarea Comisiei de la Veneția și a GRECO adresată Președintelui Radei Supreme a Ucrainei (traducere)

1157 Accesări    

 

E.S. Dmytro Razumkov,

Președintele Radei Supreme a Ucrainei,

  Kiev, Ucraina

Strasbourg, 31 octombrie 2020

 

Stimate domnule Președinte,

Vă adresăm această scrisoare în legătură cu proiectul de lege „privind restabilirea încrederii publice în justiția constituțională”, pe care Președintele tocmai l-a prezentat Parlamentului. Proiectul a fost elaborat în contextul deciziei Curții Constituționale nr. 13-p/2020 din 27 octombrie 2020 privind legislația anticorupție a Ucrainei.

Lupta eficientă împotriva corupției și respectarea independenței judecătorești și a preeminenței dreptului nu pot opera în mod separat. Nu există o luptă eficientă împotriva corupției fără un sistem judecătoresc independent și fără respectarea principiului preeminenței dreptului. În egală măsură, nu poate exista un sistem judecătoresc independent și nu se poate vorbi despre respectarea principiului preeminenței dreptului într-un climat de corupție generalizată.

Eforturile anticorupție ale autorităților din Ucraina trebuie continuate și intensificate, în conformitate cu Constituția țării, cu obligațiile internaționale și, în special, cu recomandările Grupului Statelor Împotriva Corupției al Consiliului Europei (GRECO). Recomandările GRECO trebuie implementate pe deplin și de o manieră efectivă, fără întârzieri. Eforturile anticorupție nu presupun doar adoptarea de legi sau crearea de instituții. Ele presupun în mare parte implementarea eficientă a reformelor aprobate. În acest context, independența și imparțialitatea instituțiilor anticorupție trebuie asigurate nu doar în legislație, dar și în practică. În Opinia Comună recentă CDL-AD(2020)022 cu privire la proiectul de modificare a Legii „privind sistemul judecătoresc și Statutul judecătorilor” și a unor legi privind activitatea Curții Supreme și a autorităților judiciare (proiectul de lege nr. 3711), împreună cu Directoratul General pentru Drepturile Omului și Preeminența Dreptului (DGI) al Consiliului Europei, Comisia de la Veneția a evidențiat importanța luptei împotriva corupției din Ucraina, și în special din cadrul sistemului judecătoresc.

Curtea Constituțională joacă rolul esențial de gardian al Constituției și al valorilor ei și de arbitru al separației puterilor.

Suntem de acord în totalitate cu privire la importanța asigurării încrederii publicului în Curtea Constituțională și am adăuga că încrederea celorlalte instituții statale este la fel de importantă. Încrederea nu presupune lipsa independenței, ci dimpotrivă: Curtea Constituțională se poate bucura de încrederea celorlalte instituții statale și a publicului numai dacă este cu adevărat independentă.

Încrederea trebuie câștigată. Însă ea poate fi câștigată doar în cadrul unui sistem care respectă Constituția și preeminența dreptului.

Încetarea mandatului judecătorilor reprezintă o încălcare flagrantă a Constituției și a principiului fundamental al separației puterilor. Încălcarea Constituției, chiar și pentru o cauză benefică, nu poate conduce la o cultură a constituționalismului și a respectării principiului preeminenței dreptului, pe care le urmărește lupta împotriva corupției.

Înțelegem că vă confruntați cu o provocare foarte serioasă și nu subestimăm necesitatea acțiunilor oportune, ferme și decisive.

Totuși, vă îndemnăm să luați în considerare implicațiile adverse, profunde și de lungă durată pentru țara dumneavoastră ale unei eventuale decizii pripite de a demite din funcție judecătorii constituționali. Vă încurajăm să studiați alternativele posibile pentru a vă asigura că lupta împotriva împotriva corupției în conformitate cu standardele internaționale rămâne o prioritate pentru țara dumneavoastră.

GRECO își va continua monitorizarea respectării standardelor internaționale privind lupta anticorupție de către statul ucrainean. Comisia de la Veneția și, în general, Consiliul Europei rămân pregătiți – de o manieră urgentă, dar cu acordarea timpului necesar pentru realizarea unei analize amănunțite a opțiunilor – să vă asiste la elaborarea soluțiilor concrete în vederea abordării situației curente.

 

Cu respect, 

 

Gianni Buquicchio                                                                                                   Marin Mrčela 

 

 

 

 

 

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid