Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 8 octombrie 2020 (Interdicția prestării serviciilor oneroase de organizațiile necomerciale pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale)
08.10
2020

Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 8 octombrie 2020 (Interdicția prestării serviciilor oneroase de organizațiile necomerciale pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale)

250 Accesări    

 

Stimați cetățeni,

Stimați reprezentanți ai mass-media,

Este un adevăr general recunoscut că rolul organizațiilor necomerciale într-o societate democratică este unul major, iar astăzi, 8 octombrie, Curtea Constituțională s-a pronunțat într-un caz care vizează, în principal, activitatea organizațiilor necomerciale în timpul campaniei electorale – un element important al unei democrații efective și esențial pentru statul de drept.

Sesizarea examinată astăzi se referă la interdicția generală stabilită organizațiilor necomerciale de a presta servicii oneroase sau gratuite concurenților electorali în perioada campaniei electorale. Interdicția este prevăzută de articolul 6 alin. (5) din Legea cu privire la organizațiile necomerciale.

Curtea a analizat acest caz din perspectiva principiului non-discriminării organizațiilor necomerciale în raport cu organizațiile comerciale, care pot presta servicii pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale.

Curtea a examinat sesizarea prin prisma principiului non-discriminării coroborat cu dreptul de proprietate și cu libertatea de exprimare a organizațiilor necomerciale. 

În primul rând, Curtea a analizat dacă tratamentul diferențiat constatat urmărește realizarea unui scop legitim atât în cazul prestării serviciilor gratuite, cât și în cazul prestării serviciilor contra plată de către organizațiile necomerciale pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale.

I. Cu referire la prestarea serviciilor gratuite, Curtea a admis că prestarea acestora de către organizațiile necomerciale pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale poate fi considerată o formă de susținere politică, în sensul dreptului la liberă exprimare din Constituție.

Curtea a reținut că aplicarea interdicției în cazul organizațiilor necomerciale se bazează pe faptul că, spre deosebire de organizațiile comerciale, primele pot beneficia de sprijin financiar, de alte facilități oferite de stat și de mecanismul de desemnare procentuală.

Pentru a se acorda aceste beneficii legale, legislatorul a urmărit ca organizațiile necomerciale să manifeste neutralitate politică în perioada campaniei electorale.

Așadar, Curtea a considerat că scopul legitim vizat de legislator prin interdicția aplicată organizațiilor necomerciale privind prestarea serviciilor gratuite concurenților electorali în perioada campaniei electorale se încadrează în noțiunea de „ordine publică”.

Ordinea publică este un scop legitim permis de articolul 54 alin. (2) din Constituție.

Cu referire la proporționalitatea interdicției prestării serviciilor gratuite de organizațiile necomerciale pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale, Curtea a reținut că legislatorul a respectat un raport rezonabil de proporționalitate între mijloacele utilizate și scopul legitim urmărit. Ea a observat că sancțiunea în această situație este aplicabilă doar față de organizațiile necomerciale care beneficiază de sprijinul financiar şi de alte facilități oferite de stat.

Sancțiunea constă în pierderea facilităților stabilite de lege și restituirea surselor primite de la stat folosite cu încălcarea prevederilor legale relevante și nu conduce la lichidarea forțată a organizației necomerciale.

Curtea a ajuns la concluzia că natura gratuită a serviciilor prestate poartă un mesaj de susținere politică a concurentului electoral.

Chiar dacă ar exista cazuri în care o organizație necomercială ar presta un serviciu gratuit către un concurent electoral în perioada campaniei electorale, fără a urmări susținerea politică a acestuia, ele cu greu ar putea fi apreciate ca fiind cazuri sau situații apolitice.

Curtea a reținut apoi că interdicția contestată are o sferă de aplicare limitată. Ea vizează doar prestarea serviciilor, fără a fi aplicată față de alte metode de exprimare a opiniei organizației în raport cu concurenții electorali.

În acest sens, Legea cu privire la organizațiile necomerciale le permite organizațiilor necomerciale să-şi exprime opinia cu referire la programele partidelor politice şi ale organizațiilor social-politice, precum şi la concurenții electorali şi la programele acestora.

II. Cu referire la prestarea serviciilor oneroase de către organizațiile necomerciale către concurenții electorali în perioada campaniei electorale, Curtea a observat că interdicția în discuție nu este aplicabilă în egală măsură față de organizațiile comerciale.

Astfel, nici Codul electoral, nici Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nu le interzice organizațiilor comerciale să presteze servicii oneroase pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale.  

Curtea a observat că atât organizațiile necomerciale, cât și organizațiile comerciale pot desfășura activități economice. De asemenea, organizațiile necomerciale pot presta servicii pentru potențialii concurenți electorali în afara campaniei electorale.

Curtea nu a identificat motive pertinente care ar justifica aplicarea interdicției prestării serviciilor oneroase doar față de organizațiile necomerciale, având în vedere că Legea le permite organizațiilor necomerciale să presteze aceste servicii în afara campaniei electorale.

Astfel, de vreme ce prestarea serviciilor oneroase de organizațiile necomerciale pentru partidele politice este permisă în afara campaniei electorale, nu există un scop legitim care să justifice aplicarea interdicției prestării acestor servicii concurenților electorali în perioada campaniei doar în privința organizațiilor necomerciale.

Prin urmare, Curtea a reținut că interdicția prestării serviciilor oneroase pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale restrânge nejustificat și în mod discriminatoriu dreptul de proprietate al organizațiilor necomerciale, contrar articolelor 16 și 46 din Constituție.

Concluziile Curții care pot fi deduse din dispozitivul Hotărârii sunt următoarele:

1.   Interdicția prestării serviciilor gratuite de către organizațiile necomerciale pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale este constituțională, și

2.   Interdicția prestării serviciilor oneroase de către organizațiile necomerciale pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale este neconstituțională;

Vă mulțumesc!

 

 

 

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7591007  //   Vizitatori ieri: 3899  //   azi: 283  //   Online: 107
Acces rapid