Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Mesaj de felicitare al Președintelui Curții Constituționale, Domnica Manole, de Ziua Constituției
29.07
2020

Mesaj de felicitare al Președintelui Curții Constituționale, Domnica Manole, de Ziua Constituției

2660 Accesări    

Stimați concetățeni,

Am deosebita plăcere și onoare de a vă aduce felicitări cu prilejul celebrării celor 26 de ani care se împlinesc de la adoptarea Constituției Republicii Moldova.

În aceste momente festive cred că cei care au adoptat Constituția la 29 iulie 1994, pornind de la aspirațiile seculare ale poporului de a trăi într-o țară suverană și independentă, și-au dorit o Constituție care să perpetueze în timp și să păstreze continuitatea valorilor imuabile din Declarația de Independență.

Aniversarea anuală a Constituției ne readuce în atenție cu un nou impuls  dimensiunea sa simbolică și valorică inegalabilă, care servește ca reper în funcționarea statului. Misiunea unei Constituții nu trebuie privită simplist, doar ca un act suprem, ea urmărește ca în procesul maturizării unui stat democratic să dezvolte cultura constituționalismului, în care valorile constituționale să fie resimțite de fiecare. Noi toți, dar, în special, autoritățile statului trebuie să se pătrundă de spiritul textului constituțional cu loialitate și atașament autentic față de valorile statului de drept, democrație și drepturile fundamentale. Vorbesc de o cultură a constituționalismului pentru că îmi doresc cu fermitate ca orice cetățean al țării să știe și să se pătrundă de faptul că drepturile sale fundamentale nu doar sunt inserate în Legea Supremă a statului, dar și sunt asigurate de aceasta.

Doamnelor și domnilor,

Orice Constituție trebuie să facă față provocărilor istorice, servind ca un soclu de stabilitate și fermitate, rezistând intemperiilor și tentațiilor de moment, pentru că o Constituție este mai mult decât o Lege Fundamentală, este un angajament pentru realizarea neabătută a democrației și statului de drept. De la adoptarea Constituției până în prezent, au fost revizuite mai multe norme din Constituție, dar trebuie să rămână intangibile principiile și valorile fundamentale, deduse din obiectivele originare ale Constituției, care exprimă credința constituțională în sine.

În acest sens, Curții Constituționale îi revine rolul de garantare a supremației Constituției, în legătură cu care, în jurisprudența sa, Curtea a subliniat că nici o prevedere din Constituție nu poate fi interpretată ca permițând blocarea instituțiilor sale, iar Constituția urmează a fi privită ca „un instrument viu”, care trebuie interpretat în lumina realităților social-politice actuale, astfel încât să garanteze funcționalitatea efectivă a instituțiilor statului și prioritatea drepturilor fundamentale. În vederea realizării misiunii sale, rolul Curții Constituționale în viața politică și socială este crucial. De aceea, orice tentativă de a transforma Curtea într-un instrument de manipulare pe agenda politică va fi stopată ferm. 

Stimați cetățeni,

Desigur, 26 de ani de existență a Constituției sunt ani de continuă căutare și eforturi depuse pentru consolidarea statului de drept, în care să primeze democrația și drepturile fundamentale. Această aniversare este însă și un prilej de a înțelege că Constituția este un dar excepțional, care ne protejează pe toți – pe fiecare în parte și societatea în ansamblu.

O Constituție trebuie nu doar să existe, ea trebuie să fie știută și simțită de fiecare.

Ca Președinte al Curții Constituționale, rămân profund dedicată misiunii Curții de garant al supremației Constituției, pentru că doar prin respectarea Constituției  se poate apăra democrația și asigura viitorul națiunii. 

 

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7553037  //   Vizitatori ieri: 3655  //   azi: 359  //   Online: 91
Acces rapid