Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Discursul doamnei Domnica Manole, Președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova, rostit în cadrul briefing-ului din 7 iulie 2020
07.07
2020

Discursul doamnei Domnica Manole, Președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova, rostit în cadrul briefing-ului din 7 iulie 2020

260 Accesări    

Stimați cetățeni,

Stimați reprezentanți ai mass media,

În hotărârea al cărei dispozitiv a fost pronunțat astăzi, Curtea Constituțională a interpretat, sesizată fiind de doi deputați, mai multe articole din Constituție, cu referire la organizarea concomitentă a alegerilor prezidențiale și a alegerilor parlamentare, în eventualitatea dizolvării Parlamentului în ultimele șase luni ale mandatului Președintelui Republicii Moldova.

Așadar, Curtea a trebuit să elucideze:

(1) Dacă este permisă dizolvarea Parlamentului în ultimele șase luni ale mandatului Preşedintelui Republicii;

(2) Dacă este permisă dizolvarea Parlamentului în ultimele șase luni ale mandatului Președintelui Republicii în cazul în care în această perioadă Președintele demisionează și sunt întrunite condițiile necesare pentru dizolvarea Parlamentului;

(3) Dacă este permisă desfășurarea alegerilor parlamentare și a alegerilor prezidențiale (ordinare sau anticipate) în aceeași perioadă;

(4) Dacă este permisă desfășurarea concomitentă a două scrutine electorale în aceeași perioadă;

(5) Dacă există o procedură care trebuie urmată pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate și a alegerilor prezidențiale în aceeași perioadă.

Cu privire la posibilitatea dizolvării Parlamentului în ultimele șase luni ale mandatului Preşedintelui Republicii, Curtea a reținut, într-o hotărâre din 2015, că este permisă dizolvarea Parlamentului în ultimele șase luni ale mandatului Preşedintelui Republicii dacă în termen de trei luni a fost imposibilă formarea Guvernului. Totuși, interpretarea sa din 2015 se referea doar la situația în care Președintele Republicii este ales de către Parlament. Această interpretare nu mai este valabilă în prezent, pentru că Președintele Republicii este ales prin vot popular.

Așadar, în contextul actual, în care Președintele Republicii este ales prin vot popular și este necesară păstrarea continuității structurilor statului alese de popor și evitarea suprapunerii campaniilor electorale parlamentare și prezidențiale, este aplicabilă interdicția dizolvării Parlamentului în ultimele șase luni ale mandatului Preşedintelui Republicii Moldova, prevăzută de articolul 85 alin. (4) din Constituție.

Legea Fundamentală interzice explicit și în mod absolut dizolvarea Parlamentului în ultimele șase luni ale mandatului Preşedintelui Republicii și nu prevede excepții de la această interdicție.

Cu privire la eventuala dizolvare a Parlamentului în ultimele șase luni ale mandatului Președintelui Republicii în cazul în care în această perioadă Președintele demisionează și sunt întrunite condițiile necesare pentru dizolvarea Parlamentului, Curtea a reținut următoarele. Președintele Republicii are dreptul să demisioneze dacă o consideră necesar și această decizie comportă un caracter absolut, fiind calificată ca o circumstanţă „voluntară și subiectivă", survenită din proprie iniţiativă. Președintele nu poate fi obligat să-și exercite mandatul contrar voinței sau conștiinței sale. În cazul în care acesta renunță la exercitarea mandatului, funcțiile sale sunt preluate, în conformitate cu prevederile articolului 91 din Constituție, de Președintele Parlamentului sau, dacă acesta din urmă nu o face, de către Prim-ministru.

În caz de demisie, funcția de Președinte al Republicii nu permite intermitențe și nu se întrerupe, ci continuă să fie exercitată de Președintele Parlamentului sau de Prim-ministru. Interdicția prevăzută de articolul 85 alin. (4) din Constituție rămâne aplicabilă. Ea nu depinde de exercitarea ultimelor șase luni ale mandatului Președintelui Republicii de către Președintele ales ori de către Președintele Parlamentului sau de către Prim-ministru, prin asigurarea interimatului.

Cu privire la eventuala organizare a alegerilor parlamentare și a alegerilor prezidențiale (ordinare sau anticipate) în aceeași perioadă, Curtea a reținut că, într-o asemenea situație, ar fi invalidată interdicția dizolvării Parlamentului în ultimele șase luni ale mandatului Președintelui Republici. Prin urmare, un asemenea scenariu ar fi neconstituțional.

Trecând la următoarea chestiune de interpretare, Curtea a reținut că Legea fundamentală permite desfășurarea concomitentă a două scrutine electorale în aceeași perioadă, cu excepția desfășurării alegerilor parlamentare și prezidențiale (ordinare sau anticipate).

Cu privire la procedura care trebuie urmată pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate și a alegerilor prezidențiale în aceeași perioadă, Curtea a observat că nu este competentă să trateze această problemă.

În consecință, Curtea a hotărât că:

1. În sensul articolului 85 din Constituție, este interzisă în orice circumstanță dizolvarea Parlamentului în ultimele șase luni ale mandatului Preşedintelui Republicii Moldova.

2. În sensul articolelor 85 și 90 din Constituție, este interzisă dizolvarea Parlamentului în ultimele șase luni ale mandatului Președintelui Republicii în cazul în care în această perioadă Președintele demisionează și sunt întrunite condițiile necesare pentru dizolvarea Parlamentului.

3. În sensul articolelor 61, 78, 85 și 90 din Constituție, este interzisă desfășurarea alegerilor parlamentare și a alegerilor prezidențiale (ordinare sau anticipate) în aceeași perioadă.

4. În sensul articolelor 2 alin. (1), 38, 61, 78, 85 și 90 din Constituție, este permisă desfășurarea concomitentă a două scrutine electorale în aceeași perioadă, cu excepția alegerilor parlamentare și a alegerilor prezidențiale (ordinare sau anticipate).

Vă mulțumesc!

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7553046  //   Vizitatori ieri: 3655  //   azi: 368  //   Online: 100
Acces rapid