Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Discursul Doamnei Domnica Manole, Președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova, rostit în cadrul briefing-ului din 21 mai 2020
21.05
2020

Discursul Doamnei Domnica Manole, Președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova, rostit în cadrul briefing-ului din 21 mai 2020

399 Accesări    

Stimați reprezentanți ai mass media!

Stimați cetățeni! 

Am considerat necesar să organizăm acest briefing după pronunțarea hotărârii de astăzi din două motive. 

În primul rând, problema supusă analizei Curții este una foarte importantă. De ea depinde consolidarea independenței Procuraturii, în general, și a Procurorului General, în special. 

În al doilea rând, au existat mai multe voci care au indus publicul în eroare cu privire la posibilele efecte ale acestei hotărâri. 

După cum am menționat, astăzi Curtea s-a pronunțat cu privire la constituționalitatea unor prevederi din Legea cu privire la Procuratură. 

În sesizarea pe care a analizat-o, Curtea a identificat trei categorii de probleme. Acestea se referă la procedura de desemnare a Procurorului General interimar, la preselecția candidaților la funcția de Procuror General și la eliberarea din funcție a Procurorului General. 

Cu privire la desemnarea Procurorului General interimar, Curtea a observat că, pe de o parte, Consiliului Superior al Procurorilor i se impune, prin intermediul Legii cu privire la Procuratură, un termen scurt pentru a propune un Procuror General interimar. Pe de altă parte, în situația în care nu este acceptată, propunerea sa poate fi respinsă de Președintele Republicii Moldova. Ulterior, rolul Consiliului Superior al Procurorilor devine secundar, cea de-a doua propunere fiind făcută de către Parlamentul Republicii Moldova. 

În eventualitatea respingerii de către Președintele Republicii Moldova a candidaturii propuse de Consiliul Superior al Procurorilor, rolul constituțional al Consiliului este diminuat în mod considerabil, având în vedere faptul că Parlamentul, organ pur politic, preia prerogativa propunerii unui candidat la funcția de Procuror General interimar, iar Consiliul Superior al Procurorilor devine un organ de avizare. 

Curtea a conchis că instituirea unui termen restrâns și redistribuirea competențelor în materie de propunere a candidaturii Procurorului General interimar sunt de natură să afecteze rolul Consiliului Superior al Procurorilor, garantat de articolele 125 și 1251 din Constituție. 

Cu privire la preselecția candidaților la funcția de Procuror General, Curtea a observat că modificările de substanță din Legea cu privire la Procuratură au condus la instituirea unei Comisii de preselecție sub egida Ministerului Justiției și la reducerea rolului constituțional al Consiliului Superior al Procurorilor. 

În acest sens, Curtea a menționat viziunea Comisiei de la Veneția, potrivit căreia Constituția abilitează Parlamentul să definească, printr-o lege, procedurile generale care trebuie urmate de Consiliul Superior al Procurorilor. Pe de altă parte, Consiliul Superior al Procurorilor are un rol constituțional care nu trebuie uzurpat de către Parlament – este rolul formării unei liste și al selectării unui candidat care să-i fie propus Președintelui Republicii pentru numire. Legislatorul ar trebui să nu-și depășească competența de legiferare pentru a împiedica Consiliul Superior al Procurorilor să-și exercite mandatul constituțional. 

Curtea a considerat că implicarea Comisiei instituite de Ministerul Justiției în procesul de numire în funcție a Procurorului General în modul stabilit de articolul 17 din Legea cu privire la Procuratură contravine articolului 125 din Constituție. 

Cu privire la eliberarea din funcție a Procurorului General, Curtea a menționat că articolul 125 alin. (2) din Constituție stabilește autoritățile cu atribuții decizionale în procesul de demitere din funcție a Procurorului General, acestea fiind Consiliul Superior al Procurorilor și Președintele Republicii Moldova. 

Ca și în cazul preselecției candidaturilor pentru funcția de Procuror General, Curtea a subliniat că este afectat rolul constituțional al Consiliului Superior al Procurorilor, prin competența oferită Comisiei de evaluare a activității Procurorului General fiind introdus un mecanism apt să pericliteze independența și imparțialitatea procurorilor. 

Stimați reprezentanți ai mass media!

Stimați cetățeni! 

Având în vedere prevederile articolului 140 alin. (1) din Constituție, concluzia Curții privind neconstituționalitatea unor prevederi din articolul 17 din Legea cu privire la Procuratură, care reglementează procedura de numire a Procurorului General, nu afectează procedurile deja desfășurate pentru numirea Procurorului General în funcție. 

Mandatul Procurorului General actual nu este afectat în vreun fel.  

Din contra, odată cu pronunțarea acestei hotărâri, Procuratura devine mai protejată în independența sa și în imparțialitatea sa față de eventualele influențe din partea Executivului. Nu o comisie a Executivului este cea care va stabili cu titlu obligatoriu candidaturile pentru funcția de Procuror General și nu o comisie a Executivului va fi cea care îl va putea demite pe Procurorul General.

Vă mulțumesc pentru atenție. 

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7590970  //   Vizitatori ieri: 3899  //   azi: 251  //   Online: 75
Acces rapid