Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Discursul doamnei Domnica Manole, Președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova, rostit în cadrul briefingului din 24 aprilie 2020
24.04
2020

Discursul doamnei Domnica Manole, Președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova, rostit în cadrul briefingului din 24 aprilie 2020

287 Accesări    

Stimați reprezentanți ai mass media! Stimați cetățeni!

Folosesc această ocazie pentru a vă mulțumi pentru atenția acordată si îmi pun speranța, ca acest briefing va fi un bun început al comunicării noastre în spiritul transparenței, deschiderii și democrației pentru beneficiul țării și întregii societăți, așa cum trebuie sa fie în orice stat democratic.

1. Prin Hotărârea CC din 23 aprilie 2020 am fost aleasă în calitate de Președinte a Curții Constituționale. Este o funcție care pune în sarcina mea obligații și responsabilități deosebite și pe care mă voi strădui din toate puterile să le onorez.

2. Discuția dintre cei doi demnitari de stat care a pus la îndoială independența Curții Constituționale și a judecătorilor săi, dar și a sensibilizat opinia publică nu a putut să rămână fără reacție din partea judecătorilor Curții Constituționale. Și ca efect al acestei reacții au fost adoptate cele două Hotărâri ale Curții prin care fostului Președinte i s-a acordat vot de neîncredere și a fost ales un nou Președinte.

3. Din această nouă funcție vin să asigur societatea și autoritățile publice că Curtea Constituțională își exercită atribuțiile de garantare a supremației Constituției și nu tolerează intervenții în activitatea sa. Cu această ocazie fac apel către persoanele din conducerea statului, a autorităților publice, a partidelor politice să refuze la „intențiile nobile” de a telefona, de a recomanda soluții sau de a se informa din prima sursă. Acest gen de convorbiri sunt de natură să știrbească autoritatea Curții și judecătorilor.

Curtea Constituțională este o autoritate de jurisdicție menită să garanteze funcționalitatea puterilor statului și respectarea drepturilor și libertăților omului în concordanță cu prevederile Constituției.

Și mai periculoase pentru supremația Constituției sunt îndoielile, critica publică de către persoanele cu funcții de înaltă demnitate publică a actelor emise de Curtea Constituțională deoarece ele insuflă oamenilor neîncredere în Constituție, în stat, în autorități și în viitor.

Curtea „vorbește” cu alte autorități publice și conducătorii acestora prin intermediul actelor care le adoptă. Actele Curții sunt definitive și nu pot fi atacate.

Studierea practicii altor țări relevă, că în activitatea CC apare necesitatea discutării diferitor probleme pentru societate, care prezintă interes sporit cu reprezentanții diferitor autorități centrale ale statului, Parlamentului, PREȘEDINȚIEI, GUVERNULUI.

Curtea Constituțională este transparentă în activitatea sa și judecătorii consideră ca acest gen de întrebări pot fi discutate doar în prezența tuturor judecătorilor CC și nu în mod particular.

Mai mult , considerăm că acest gen de discuții trebuie sa aibă loc exclusiv în incinta Curții Constituționale și doar cu participarea tuturor judecătorilor CC.

Orice discuții pe marginea dosarelor aflate în procedura CC sunt categoric exluse. CC nu va va admite nici o ingerință în activitatea sa din partea politicului sau altor persoane. 

4. Actuala componență a Curții depune eforturi substanțiale pentru a restabili încrederea în Curtea Constituțională după evenimentele din iunie 2019 și examinează cauzele în strictă concordanță cu prevederile Legii Fundamentale, jurisprudenței CEDO , altor instituții judiciare ale Uniunii Europene și în spiritul democrației și statului de drept cu dorința nestăvilită de a contribui la aducerea Republicii Moldova pe făgașul democrației și bunăstării.

5. În altă ordine de idei, CC evaluează posibilitatea realizării unor reforme a jurisdicției constituționale, în lumina bunelor practici ale instituțiilor analogice din țările Europene.

Există în alte state anumite mecanisme, ce ar putea eficientiza activitatea CC și ar spori încrederea cetățenilor în activitatea CC: de exemplu, dreptul la un recurs individual, dreptul discreționar al CC de a accepta spre examinare doar acele recursuri care ridică probleme majore de constituționalitate etc.

6.  În final o adresare către cetățeni: stimați cetățeni dați-mi voie să vă asigur ca Curtea Constituțională este o curte ce aparține întregului popor și toate soluțiile date de judecătorii actuali ai CC își vor avea fundamentul doar în Constituția țării.

 

Va mulțumesc!

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7570239  //   Vizitatori ieri: 3950  //   azi: 146  //   Online: 146
Acces rapid