Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | 25 de ani de justiție constituțională
25.02
2020

25 de ani de justiție constituțională

896 Accesări    

 

Pe 20 februarie 2020, Curtea Constituțională a Republicii Moldova și-a sărbătorit cea de-a 25-a aniversare de la fondare. Evenimentul a fost marcat prin organizarea unei conferințe internaționale cu genericul „Justiția constituțională și reacția societății: când soluțiile curților constituționale se află în dezacord cu opiniile majoritare din societate”. 

La evenimentul aniversar a fost prezentă delegația Comisiei de la Veneția, în frunte cu Președintele acesteia, dl Gianni Buquicchio, delegații ai 14 curți constituționale și instituții echivalente din străinătate, reprezentanți ai corpului diplomatic, ai mediului academic național și de peste hotare, reprezentanți ai societății civile, precum și conducerea instituțiilor de stat, cum ar fi: Președinția, Parlamentul, Guvernul, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție, Procuratura Generală și altele. 

Președintele Curții Constituționale, dl Vladimir Țurcan, a adus mulțumiri participanților la eveniment și a subliniat că acești 25 de ani au fost ani de transformări, încercări și provocări, ani de acumulare și dezvoltare a experienței jurisdicționale, iar scopul fundamental pentru a cărui realizare a fost fondată Curtea l-a constituit garantarea supremației Constituției, protecția drepturilor omului și a valorilor democratice într-un stat de drept. Odată cu fondarea Curții Constituționale, Republica Moldova a obținut o verigă-cheie pentru asigurarea principiului separării puterilor de stat într-o democrație constituțională.

Președintele Curții a subliniat că sarcina judecătorilor Curții a constat și constă în a crea și a menține o punte de legătură între Constituție și societate, bazându-se pe coexistența echilibrului și compromisului, ca indicatori ai democrațiilor evoluate. Totodată, în fața componenței actuale a judecătorilor constituționali stă o sarcină extrem de importantă – restabilirea imaginii și a credibilității Curții.

În cadrul sesiunii de deschidere a conferinței, Președintele Republicii Moldova, dl Igor Dodon, a ținut să-i felicite și să le mulțumească tuturor celor care de-a lungul anilor au contribuit la înfăptuirea justiției constituționale, exprimându-și încrederea în actuala componență a Curții. Președintele a accentuat necesitatea concentrării pe procesul de maturizare a democrației naționale, de fundamentare a valorilor constituționale și de propagare a culturii constituționalismului.

La rândul său, Președintele Comisiei de la Veneția a reiterat importanța independenței Curții față de celelalte instituții de stat și față de partidele politice în vederea câștigării încrederii membrilor societății. De asemenea, a menționat sprijinul oferit de Comisia de la Veneția curților constituționale prin furnizarea de opinii amicus curiae, precum și prin contacte formale și informale cu autoritățile publice.

Președintele Parlamentului, dna Zinaida Greceanîi, a menționat că istoria CC nu poate fi privită în mod separat de istoria democrației și a țării în ansamblu. În acest sens, speakerul a subliniat inadmisibilitatea situațiilor în care CC devine prizonierul grupurilor de interese.

Prim-ministrul Ion Chicu a atras atenția asupra sporirii susținerii publice a Curții Constituționale, afirmând că actualei componențe a Curții îi revine complicata sarcină de a genera această susținere.

În cadrul conferinței, participanții și-au exprimat punctele de vedere asupra temei abordate, scoțând în evidență experiențele altor jurisdicții constituționale și subliniind ideea că rolul unei Curți Constituționale nu este de a naviga între majoritate și minoritate, ci de a proteja drepturile constituționale.

Menționăm, totodată, că pe parcursul săptămânii trecute Președintele CC a avut o serie de întrevederi cu șefii delegațiilor instituțiilor străine, întrevederi importante în contextul întăririi relațiilor de colaborare între instituțiile pe care aceștia le reprezintă.

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7591034  //   Vizitatori ieri: 3899  //   azi: 309  //   Online: 14
Acces rapid