Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Examinarea sesizărilor nr. 24e/2020 și nr. 104g/2019
24.02
2020

Examinarea sesizărilor nr. 24e/2020 și nr. 104g/2019

703 Accesări    

Marți, pe 25 februarie 2020, Curtea Constituțională va examina sesizarea nr. 24e/2020 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, la ora 09:00, și sesizarea nr. 104g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 8 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, la ora 10:00.

Circumstanțele sesizărilor

a)     Sesizarea nr. 24e/2020:

1.    Prin Hotărârea nr. 9 din 13 februarie 2020, Parlamentul Republicii Moldova a constatat încetarea calității de deputat a domnului Zabunov Ivan, declarând vacant mandatul ce aparține Partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova".

2.    În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de deputat îi revine candidatului supleant Țurcan Nichita de pe lista Partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova", confirmată prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 4 din 9 martie 2019.

b)     Sesizarea nr. 104g/2019:

1.    La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 8 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, ridicată de dl Ion Dron și de dna Angela Vuico, în dosarul nr. 3a-454/2019, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

„d) actul de constituire însoțit de lista membrilor partidului politic, al căror număr nu poate fi mai mic de patru mii, actele de constituire ale organizațiilor teritoriale ale partidului, lista delegaților participanți la congresul de constituire. La momentul constituirii partidului, membrii acestuia trebuie să fie domiciliați în cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea din Republica Moldova, dar nu mai puțin de 120 de membri în fiecare din unitățile administrativ-teritoriale menționate. Lista membrilor partidului, întocmită în baza cererilor de aderare la partid, va cuprinde: numele, prenumele, sexul, data nașterii, domiciliul, seria și numărul actului de identitate și semnătura membrului;".

2.    Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de domnul judecător Vladislav Clima, de la Curtea de Apel Chișinău, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

3.    Prin decizia Curții Constituționale din 19 iunie 2019, sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost declarată admisibilă, fără a se prejudeca fondul cauzei.

4.    În procesul examinării sesizării, Curtea Constituțională a solicitat opiniile Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova, Guvernului, Comisiei Electorale Centrale, Asociației Obștești „Promo-LEX", Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul", Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Asociației pentru Democrație Participativă „ADEPT", Amnesty International Moldova, Transparency International Moldova, Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Institutului de Politici Publice și Institutului pentru Politici și Reforme Europene.


 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7591065  //   Vizitatori ieri: 3899  //   azi: 338  //   Online: 43
Acces rapid