Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Respingerea solicitării privind suspendarea acțiunii unor prevederi legale (sesizarea nr. 168a/2019)
25.09
2019

Respingerea solicitării privind suspendarea acțiunii unor prevederi legale (sesizarea nr. 168a/2019)

1101 Accesări    

Miercuri, 25 septembrie 2019, Curtea Constituțională a decis respingerea solicitării privind suspendarea acțiunii unor prevederi din Legea nr. 128 din 16 septembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, ca urmare a unei sesizări depuse de către dnii Pavel Filip, Dumitru Diacov, Vladimir Cebotari, Serghei Sîrbu, Igor Vremea, Alexandru Jizdan,  Vladimir Vitiuc, Violeta Ivanov, Corneliu Padnevici, Nicolae Ciubuc, Eleonora Graur și Vasile Bîtcă, deputați în Parlament. 

Autorii sesizării au solicitat Curții suspendarea acțiunii Legii nr. 128 din 16 septembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură în partea referitoare la desfășurarea concursului pentru selectarea Procurorului General (sistarea concursului anunțat de Consiliul Superior al Procuraturii și inițierea unui concurs nou), „în vederea neadmiterii unor grave consecințe pentru statul de drept, unor consecințe negative iminente de abuz și influență în activitatea procuraturii”.

Analiza Curții:

Curtea a menționat că solicitarea de suspendare a acțiunii prevederilor contestate nu este motivată. Totodată, Curtea a reținut că argumentele autorilor sesizării privind suspendarea acțiunii Legii nr. 128 din 16 septembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, în partea referitoare la desfășurarea concursului pentru selectarea Procurorului General, nu se încadrează în temeiurile prevăzute de articolul 71 din Codul jurisdicției constituționale și de articolul 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională.

Curtea a constatat că poate efectua analiza aspectelor invocate drept temei al suspendării doar la etapa examinării fondului cauzei, motiv pentru care consideră că trebuie să respingă solicitarea autorilor sesizării de suspendare a prevederilor contestate, pentru a nu prejudeca fondul cauzei.

Decizia Curții

Pornind de la argumentele invocate, Curtea Constituțională a respins solicitarea dlor Pavel Filip, Dumitru Diacov. Vladimir Cebotari, Serghei Sîrbu, Igor Vremea, Alexandru Jizdan,  Vladimir Vitiuc, Violeta Ivanov, Corneliu Padnevici, Nicolae Ciubuc, Eleonora Graur și Vasile Bîtcă, deputați în Parlament, cu privire la suspendarea acțiunii Legii nr. 128 din 16 septembrie  2019 pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură în partea referitoare la desfășurarea concursului pentru selectarea Procurorului General.

Decizia Curții Constituționale este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(Sesizarea nr. 168a/2019)

 

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7590977  //   Vizitatori ieri: 3899  //   azi: 257  //   Online: 81
Acces rapid