Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea a recunoscut ca stagiu de cotizare necesar exercițiului dreptului la pensie perioada de îngrijire a persoanei cu dizabilitate severă indiferent de vârsta acesteia
24.09
2019

Curtea a recunoscut ca stagiu de cotizare necesar exercițiului dreptului la pensie perioada de îngrijire a persoanei cu dizabilitate severă indiferent de vârsta acesteia

488 Accesări    

Marți, 24 septembrie 2019, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii, ca urmare a unei sesizări depuse de către dl Mihail Cotorobai, Avocat al Poporului.

Autorul sesizării a susținut în fața Curții că dispozițiile care fac obiectul controlului de constituționalitate instituie un tratament discriminatoriu între părintele, tutorele sau curatorul unui copil cu dizabilitate severă și părintele, tutorele sau curatorul unei persoane cu dizabilitate severă cu vârsta de peste 18 ani, din perspectiva dreptului la pensie.

Analiza Curții:

Curtea a analizat această sesizare prin prisma articolelor 16, 47 și 51 din Constituție, care garantează principiul egalității în fața legii și a autorităților publice, dreptul la asistență și protecție socială și, respectiv, protecția recunoscută persoanelor cu dizabilități.

Curtea a menționat că respectarea principiului egalității presupune acordarea acelorași avantaje tuturor persoanelor, cu excepția cazului în care se demonstrează că tratamentul diferențiat este justificat în mod obiectiv și rezonabil. 

Articolul 5 alin. (2) lit. d) din Legea privind sistemul public de pensii stabilește că perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani de către unul dintre părinți, tutore, curator, până la angajarea în funcția de asistent personal, este asimilată stagiului de cotizare. Curtea a constatat că această normă are în vedere aplicarea față de părinte, tutore sau curator a unor condiții speciale privind calcularea stagiului de cotizare, necesar exercițiului dreptului la pensie. Curtea a menționat că exercițiul acestui drept implică recunoașterea stagiului de cotizare doar în cazul persoanelor care îngrijesc un copil cu dizabilități severe.

Curtea a reținut că, deși categoriile de persoane analizate în prezentul caz se află în situații similare în exercițiul activității de îngrijire a persoanei cu dizabilități, prevederea contestată operează un tratament diferențiat. Curtea nu a stabilit niciun motiv care ar putea justifica în mod obiectiv și rezonabil această diferență. Concluzia tratamentului nejustificat este evidentă în cazul comparării situației persoanelor în discuție din perspectiva imposibilității obiective de a realiza o activitate producătoare de venit, precum și din perspectiva condiției persoanei cu dizabilități severe care, atât înainte de atingerea majoratului, cât și după atingerea acestuia, are nevoie de acordarea îngrijirilor. Mai mult, având în vedere faptul că legislatorul este obligat să ofere protecție persoanelor cu dizabilități, Curtea a conchis că este nejustificată excluderea protecției în cazul persoanei cu dizabilități severe cu vârsta de peste 18 ani, în contextul menționat. Și aceste persoane au dreptul să-și dezvolte sentimentele demnității și stimei de sine, fiind asistate de îngrijitor, care adesea este un membru al familiei.

Așadar, pornind de la aceste premise, Curtea a constatat că este nejustificat tratamentul diferențiat existent între părintele, tutorele sau curatorul unui copil cu dizabilitate severă și părintele, tutorele sau curatorul unei persoane cu dizabilitate severă cu vârsta de peste 18 ani, în privința beneficiilor recunoscute, în materie de exercițiu al dreptului la pensie. 

În continuare, Curtea a observat că soluția declarării neconstituționalității textului „a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani” de la articolul 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 ar lipsi de efectivitate dreptul la pensie în cazul persoanei care îngrijește o persoană cu dizabilitate severă și ar crea blocaje în cadrul sistemului public de pensii. Din aceste motive, pentru a remedia deficiența existentă, Curtea și-a rezervat prerogativa de a stabili prin hotărâre sa o soluție, până va interveni Parlamentul. Această soluție le impune autorităților responsabile din sistemul public de pensii ca, la sesizarea beneficiarilor (i.e. părintele, tutorele sau curatorul persoanei cu dizabilități severe), să dea curs demersurilor lor în vederea garantării caracterului efectiv al dreptului pe care aceștia îl posedă, până la angajarea în funcția de asistent personal, indiferent de vârsta persoanei cu dizabilități severe care se află la îngrijirea acestora.

Concluziile Curții

Pornind de la cele menționate, Curtea a admis parțial sesizarea pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii.

A recunoscut constituțional textul „a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani” din articolul 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii, în măsura în care se asimilează stagiului de cotizare perioada de îngrijire a persoanei cu dizabilitate severă de către unul dintre părinți, tutore, curator, până la angajarea acestuia în funcția de asistent personal, indiferent de vârsta persoanei cu dizabilități severe. 

A declarat inadmisibilă sesizarea în partea ce ține de controlul constituționalității textului „până la 1 ianuarie 1999” din articolul 5 alin. (2) lit. g),  a textului „până la 1 ianuarie 1999” din articolul 50 alin. (1), precum și a articolului 5 alin. (3) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7590964  //   Vizitatori ieri: 3899  //   azi: 245  //   Online: 69
Acces rapid