Prima   |  Media   |  Noutăţi | Validarea unor mandate de deputat (Sesizarea nr. 210e/2018)
18.01
2019

Validarea unor mandate de deputat (Sesizarea nr. 210e/2018)

1143 Accesări    

Pe 18 ianuarie 2019, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 210e/2018 și Sesizarea nr.10e/2019). 

Circumstanţele cauzei
Prin Hotărârea nr. 2003 din 25 decembrie 2018, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanţa unui mandat de deputat și i-a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a-l declara în calitate de deputat ales în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Pavel Ianeț, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, prezentând materialele aferente.

De asemenea, prin Hotărârea nr. 2091 din 15 ianuarie 2019, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța unor mandate de deputat și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a-i declara în calitate de deputați aleși în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe domnii Gheorghe Brașovschi și Eleonora Graur, candidați supleanți pe lista Partidului Democrat din Moldova și pe domnii Ivan Filimon și Ghenadie Morcov, candidați supleanți pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova prezentând materialele aferente.

Concluziile Curţii
Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională hotărăşte, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale. De asemenea, potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

Curtea a menționat că la 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr. 29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Astfel, domnii Pavel Ianeț, Eleonora Graur și Gheorghe Brașovschi se regăsesc pe lista candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a, din partea Partidului Democrat din Moldova, iar domnii Ivan Filimon și Ghenadie Morcov – pe lista candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.   

În şedinţa plenară a Curții nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului. 

Hotărârea Curţii 
Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională i-a declarat aleși în calitate de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe domnii Pavel Ianeț, Eleonora Graur, Gheorghe Brașovschi, pe lista Partidului Democrat din Moldova, și pe domnii Ivan Filimon și Ghenadie Morcov, pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale http://www.constcourt.md/

 

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7281302  //   Vizitatori ieri: 2301  //   azi: 97  //   Online: 96
Acces rapid