Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea Constituțională a hotărât: cetățenii Republicii Moldova au dreptul să inițieze referendumuri legislative, în condiţiile legii
02.10
2018

Curtea Constituțională a hotărât: cetățenii Republicii Moldova au dreptul să inițieze referendumuri legislative, în condiţiile legii

13402 Accesări    

Pe 2 octombrie 2018, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre privind interpretarea unor articole din Constituție, ca urmare a unei sesizări depuse de către un grup de deputați.

Autorii sesizării i-au solicitat Curții Constituționale să explice următoarele aspecte:

1) Dacă cetățenii au dreptul de a iniția referendumuri republicane legislative?

2) Dacă lipsa prevederilor legale procedurale în materie de referendum poate servi ca bază pentru refuzul autorităților statutului de a înregistra grupul de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ?

3) Dacă Curtea Constituțională trebuie să se pronunțe a priori cu privire la respectarea condițiilor de validitate ale proiectului de lege propus spre votare la referendum?

Analiza Curții:
Articolul 75 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova stabilește că cele mai importante probleme ale societății și ale statului sunt supuse referendumului.

În context, Curtea a menționat că textele din articolele 2 alin. (1) și 75 din Constituție permit, prin formularea lor, inițierea de către cetățeni a referendumurilor legislative, fapt care concordă cu recomandările internaționale.

Curtea a constatat că dreptul de a iniția un referendum legislativ de către cetățeni decurge chiar din prevederile Codului electoral, care stabilește două reguli cu privire la inițierea referendumului republican de către cetățeni: (1) în cazul referendumului constituțional, acesta poate fi inițiat în condițiile articolului 141 alin. (1) lit. a) din Constituție (i.e. cel puțin 200000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot din cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul doi, iar în fiecare din ele trebuie să fie înregistrate cel puțin 20000 de semnături în sprijinul acestei inițiative); (2) în cazul celorlalte tipuri de referendum, inclusiv cel legislativ, acestea pot fi inițiate de cel puțin 200000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot, fără a fi necesară condiția repartizării semnăturilor pe unități administrativ-teritoriale.

Spre deosebire de inițiativele de revizuire a Constituției prin referendum, caz în care, potrivit articolului 135 alin. (1) lit. c) din Constituție, aceasta trebuie să se pronunțe a priori printr-un aviz cu privire la condițiile de validitate ale proiectului de modificare a Constituției, în cazul inițierii unui referendum legislativ, Curtea nu dispune de o asemenea competență.

Curtea a reținut că, deși cetățenii au dreptul de a iniția un referendum legislativ, cadrul legal conține mai multe omisiuni cu privire la procedura inițierii acestui tip de referendum, inclusiv cu privire la controlul validității în sens formal și material al textelor supuse referendumului. Având în vedere prevederile articolului 72 alin. (3) lit. b) din Constituție, Curtea a subliniat că ține de competența Parlamentului să reglementeze în mod clar procedura inițierii referendumurilor de către cetățeni.

Curtea a notat că, potrivit articolului 60 din Constituţie, Parlamentul este unica autoritate legislativă a statului, iar potrivit articolului 66 lit. b) din Constituție, atribuția de a declara referendumuri îi aparține Parlamentului. Având în vedere cele menţionate, dar și faptul că acesta dispune de întreg arsenalul juridic necesar cu privire la verificarea condițiilor de validitate ale proiectelor de lege, până la reglementarea procedurii de inițiere a referendumurilor legislative, competența de a verifica validitatea în sens formal și material a textelor supuse referendumului îi va aparține acestuia. Parlamentul trebuie să solicite avizarea şi expertizarea proiectului de lege care se doreşte a fi supus referendumului, în conformitate cu Legea cu privire la actele normative. Prin urmare, în cazul în care Parlamentul va constata că textul proiectului de lege înaintat pentru referendum de către cetățeni nu este conform cu condițiile de validitate în sens formal și material sau dacă prezintă probleme de constituționalitate va putea refuza desfășurarea referendumului, în mod argumentat. În aceeaşi ordine de idei, tot Parlamentului îi revine oficializarea rezultatelor referendumului.  

Concluziile Curții
Pornind de la cele menționate, Curtea Constituțională a hotărât că:

- cetățenii Republicii Moldova au dreptul să inițieze referendumuri legislative, în condiţiile legii;

- până la reglementarea procedurii de inițiere a referendumurilor legislative şi de oficializare  a rezultatelor acestora, competența de a verifica validitatea în sens formal și material a textelor supuse referendumurilor, precum şi  de a oficializa rezultatele acestora, îi aparține Parlamentului.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


Acest comunicat de presă este disponibil şi în limba engleză.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid