Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Limitarea dreptului de a comercializa produse din tutun care conțin avertismente de sănătate neconforme cu un Regulament aprobat prin Hotărâre de Guvern, achiziționate înainte de intrarea în vigoare a acestei Hotărâri: sesizare inadmisibilă
19.06
2018

Limitarea dreptului de a comercializa produse din tutun care conțin avertismente de sănătate neconforme cu un Regulament aprobat prin Hotărâre de Guvern, achiziționate înainte de intrarea în vigoare a acestei Hotărâri: sesizare inadmisibilă

1762 Accesări    

Pe 19 iunie 2018, Curtea Constituțională a pronunțat o decizie de inadmisibilitate privind controlul constituționalității unor prevederi ale pct. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 613 din 1 august 2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete și a produselor conexe. Hotărârea Guvernului nr. 613 din 1 august 2017 a intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2018. Potrivit pct. 3 din această Hotărâre, stocurile de produse din tutun și produse conexe fabricate până la data intrării în vigoare a hotărârii pot fi comercializate doar până pe data de 30 iunie 2018. 

Sesizarea care a stat la baza acestei cauze a fost depusă de către dl Simion Grișciuc, deputat în Parlament. Autorul sesizării a susținut că limitarea în timp, i.e. până la 30 iunie 2018, a dreptului de a comercializa produse din tutun, a căror etichetare nu corespunde cerințelor prevăzute de Hotărârea menționată, dar care au fost achiziționate de către agenții economici până la intrarea ei în vigoare, reprezintă o limitare disproporționată a dreptului de proprietate al agenților economici în discuție.

Pentru că s-a invocat existența unui interes patrimonial al agenților economici de a comercializa și după data de 30 iunie 2018 produse din tutun care conțin avertismente de sănătate neconforme cu Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 613 din 1 august 2017, Curtea a trebuit să constate dacă a existat o „așteptare legitimă” a agenților economici de a-și realiza un asemenea interes patrimonial.

În procesul examinării sesizării, Curtea a observat că Legea nr. 124 din 29 mai 2015 a amendat Legea nr. 278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului cu articolele 15- 171, care stabilesc condiții noi privind ambalarea și etichetarea produselor din tutun. Articolul 15 alin. (7) îi deleagă Guvernului atribuția de a stabili cerințele referitoare la aranjarea, prezentarea avertismentelor de sănătate și a altor informații care trebuie să figureze pe pachetul unitar și pe ambalajul exterior. Aceste amendamente la Legea privind controlul tutunului au intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2018, însă au fost publicate în Monitorul Oficial în 2015.

Având în vedere calitatea specială a comercianților de tutun de profesioniști pe această piață, Curtea nu a putut conchide faptul aceste persoane au avut o „așteptare legitimă” în privința comercializării produselor din tutun a căror etichetare și avertismente aplicate pe pachet nu sunt conforme cu regulile noi după intrarea în vigoare, pe 1 ianuarie 2018, a Hotărârii Guvernului nr. 613 din 1 august 2017 sau chiar în perioada de grație de până la 30 iunie 2018. Aceștia au avut la dispoziție cel puțin trei ani pentru a-și epuiza sau, după caz, pentru a achiziționa în mod rațional produse din tutun cu etichetare și avertismente de model vechi.

De altfel, într-o cauză recentă, Curtea Europeană a examinat existența unei „așteptări legitime” a unei societăți comerciale de a-și realiza un interes patrimonial și a decis că aceasta era un operator comercial și, prin urmare, nu putea ignora toate informațiile privind dispozițiile legale și evoluțiile relevante. Mai degrabă era de așteptat ca ea să dea dovadă de un grad ridicat de prudență în desfășurarea activităților sale și să acorde o atenție sporită evaluării posibilelor riscuri (O'Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd v. Irlanda, 7 iunie 2018, § 117).

Prin urmare, Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea privind controlul constituționalității textului „până la 30 iunie 2018” din pct. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 613 din 1 august 2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete și a produselor conexe.

Acest comunicat de presă este disponibil și în limba engleză.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7558437  //   Vizitatori ieri: 3463  //   azi: 1965  //   Online: 185
Acces rapid