Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea a examinat constituționalitatea unor prevederi normative referitoare la întinderea controlului judiciar al Curții Supreme de Justiție în materie de hotărâri ale Consiliului Superior al Magistraturii
14.05
2018

Curtea a examinat constituționalitatea unor prevederi normative referitoare la întinderea controlului judiciar al Curții Supreme de Justiție în materie de hotărâri ale Consiliului Superior al Magistraturii

1225 Accesări    

Luni, 14 mai 2018, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre privind constituționalitatea textelor: „[…] doar în partea ce se referă la procedura de emitere/adoptare.” din articolul 25 alineatul (1) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și „b) verifică legalitatea hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii în cazurile prevăzute de lege;” din articolul 10 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000. (Sesizarea nr. 148g/2017)

Circumstanțele cauzei
Excepția de neconstituționalitate care a stat la baza acestei cauze a fost ridicată de către dl Gheorghe Muntean, parte într-un proces pendinte la Curtea Supremă de Justiție, fiind reprezentat de către dna avocat Ariadna Suveica. Potrivit domniei sale, controlul hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii se limitează doar la verificarea procedurii de emitere/adoptare a acestora, deși acestea ar putea fi ilegale și din alte motive.

Analiza Curții:
Curtea a analizat această excepție prin prisma articolului 20 din Constituție, adică a dreptului la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele legitime.

Curtea a reținut că prevederile articolului 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și ale articolului 10 din Legea contenciosului administrativ nu-i conferă Curții Supreme de Justiție competența de a efectua o reexaminare a stabilirii faptelor de către Consiliul Superior al Magistraturii în cauzele disciplinare împotriva judecătorilor. Prin urmare, Curtea Supremă de Justiție este împiedicată să examineze probleme care pot fi fundamentale pentru litigiile cu care este sesizată. Eventualii reclamanți nu au, potrivit legilor incidente, posibilitatea unei reexaminări a faptelor decisive pentru cauza lor, de către Curtea Supremă de Justiție.

Curtea a notat că, pentru respectarea standardelor articolului 20 din Constituție, Curtea Supremă de Justiție trebuie să aibă, în materia controlului contestațiilor la hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii, capacitatea de a soluționa problemele cu care se confruntă de o manieră eficientă și de a realiza un control la fel de eficient al cauzelor.

Aceste precizări i-au permis Curții să afirme că cerințele pe care le impun dispozițiile legale contestate nu îi conferă un caracter suficient controlului realizat de către Curtea Supremă de Justiție în materia contestațiilor la hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii.

Prin urmare, Curtea a constatat că acest control efectuat de către Curtea Supremă de Justiție nu are o întindere suficientă și contravine articolului 20 din Constituție. Această hotărâre a Curții nu implică revizuirea hotărârilor Curții Supreme de Justiție deja pronunțate împotriva hotărârilor contestate ale Consiliului Superior al Magistraturii.

Concluziile Curții
Pornind de la cele menționate, Curtea a admis parțial excepția de neconstituționalitate ridicată de către dl Gheorghe Muntean, parte în dosarul nr. 3-19/17, pendinte la Curtea Supremă de Justiţie, fiind reprezentat de către dna avocat Ariadna Suveica.

Ea a declarat neconstituționale textele:

- „[…] doar în partea ce se referă la procedura de emitere/adoptare.” din articolul 25 alineatul (1) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii;

- „b) verifică legalitatea hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii în cazurile prevăzute de lege;” din articolul 10 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000.

Curtea a hotărât că până la modificarea textelor de lege declarate neconstituționale, Curtea Supremă de Justiție va efectua un control deplin, în fapt și în drept, în privința hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii care au fost contestate în fața sa.

Curtea a declarat inadmisibilă excepția de neconstituționalitate în partea referitoare la controlul constituționalității articolului 25 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Argumentarea deplină o puteți consulta în Hotărârea Curții Constituționale.

Acest comunicat de presă este disponibil și în limba engleză.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7553472  //   Vizitatori ieri: 3655  //   azi: 763  //   Online: 84
Acces rapid