Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea a examinat constituționalitatea unor prevederi din Legea privind sistemul public de pensii referitoare la anularea plății pensiei, atunci când persoana asigurată își stabilește domiciliul în străinătate
08.05
2018

Curtea a examinat constituționalitatea unor prevederi din Legea privind sistemul public de pensii referitoare la anularea plății pensiei, atunci când persoana asigurată își stabilește domiciliul în străinătate

1487 Accesări    

Marți, 8 mai 2018, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre privind constituționalitatea textelor: „domiciliată în Republica Moldova" din articolul 2 alin.(1) și „asiguratului care își stabilește domiciliul în străinătate nu i se acordă drept la pensie conform prezentei legi" din articolul 36 alin. (1) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (sesizarea nr. 24g/2018).

Circumstanțele cauzei
Excepția de neconstituționalitate care a stat la baza acestei cauze a fost ridicată de către dl avocat Petru Coșleț, într-un proces pendinte la Curtea de Apel Chișinău. Potrivit domniei sale, prevederile menționate încalcă dreptul la pensie al persoanelor asigurate care își stabilesc domiciliul în străinătate.

Analiza Curții:
Curtea a analizat această excepție prin prisma articolelor 46, 47 coroborate cu articolul 16 din Constituție: dreptul de proprietate, dreptul la protecția socială și egalitatea cetățenilor.

Curtea a observat că articolul 46 alin. (1) din Constituție stabilește că dreptul de proprietate privată și creanțele asupra statului sunt garantate, iar articolul 47 alin. (2) din Constituție le garantează cetățenilor dreptul la asigurare în caz de: șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința lor.

Aceste două drepturi nu trebuie asigurate fiecare în mod diferit, fără o justificare obiectivă și rezonabilă, în cazul persoanelor aflate în situații similare în mod relevant.

Curtea a reținut că articolele 2 alin.(1) și 36 alin. (1) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii face dependentă plata pensiei de locul de domiciliu al persoanelor, fapt care poate conduce la situații în care anumite persoane care au muncit în Republica Moldova și care au contribuit la sistemul de asigurări sociale prin plățile lor sunt private de aceasta în întregime, din simplul motiv că nu își mai au domiciliul în Republica Moldova.

Curtea a notat că Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova nu au avansat nicio justificare pentru privarea acestei categorii de persoane de dreptul lor la pensie, doar pentru că își au domiciliul în afara țării. Totuși, Casa Națională de Asigurări Sociale a adus ca explicație posibilitatea apariției unor deficiențe în depistarea plății concomitente a pensiei, în Republica Moldova și în alte țări cu care Republica Moldova nu are ratificate acorduri bilaterale privind asigurările sociale. Curtea a reținut că autoritățile menționate nu au prezentat motive relevante pentru a justifica tratamentul diferențiat în discuție. Incapacitatea instituțională a Casei Naționale de Asigurări Sociale nu poate constitui un motiv de privare a persoanelor de drepturile lor fundamentale.

Curtea a reiterat jurisprudența Curții Europene care a stabilit că Convenția este un instrument viu care trebuie interpretat „în lumina condițiilor de viață ale prezentului". Creșterea gradului de mobilitate a populației, nivelurile mai înalte de cooperare și integrare internațională, ca și evoluțiile din sfera serviciilor bancare și a tehnologiilor informaționale nu mai justifică restricțiile bazate pe criterii tehnice în privința beneficiarilor plăților de asigurări sociale care trăiesc peste hotare, care puteau fi considerate rezonabile în trecut.

Prin urmare, Curtea a constatat că  tratamentul diferențiat al persoanelor care nu își au domiciliul în Republica Moldova, în comparație cu cele care își au domiciliul în Republica Moldova, în materie de plată a pensiilor, încalcă articolele 46 și 47, coroborate cu articolul 16 din Constituție.

Concluziile Curții
Pornind de la cele menționate, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de către dl avocat Petru Coșleț în dosarul nr. 2a-163/2017, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

Ea a declarat neconstituționale textele:

- „domiciliată în Republica Moldova" din articolul 2 alin. (1) al Legii nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii;

- „Asiguratului care își stabilește domiciliul în străinătate nu i se acordă drept la pensie conform prezentei legi" din articolul 36 alin. (1) al Legii nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Argumentarea deplină o puteți consulta în Hotărârea Curții Constituționale.

Acest comunicat de presă este disponibil și în limba engleză.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7553533  //   Vizitatori ieri: 3655  //   azi: 820  //   Online: 0
Acces rapid