Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Validarea unui mandat de deputat
08.05
2018

Validarea unui mandat de deputat

2927 Accesări    

La 8 mai 2018 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 51e/2018). 

Circumstanţele cauzei
La 3 mai 2018, prin Hotărârea nr. 80, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacant un mandat de deputat pe lista Partidului Democrat din Moldova, ca urmare a demisiei deputatului Nicolai Dudoglo.

Prin Hotărârea nr. 1587 din 4 mai 2018, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanţa unui mandat de deputat și i-a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a-l declara ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Veaceslav Nedelea, candidat supleant de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

Concluziile Curţii
Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională hotărăște, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui, în cazul încălcării legislaţiei electorale. De asemenea, potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

Curtea a menționat că, prin Hotărârea nr. 29 din 9 decembrie 2014, ea a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, precum și listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Astfel, dl Veaceslav Nedelea se regăsește pe lista Partidului Democrat din Moldova.

Curtea a constatat că dl Veaceslav Nedelea i-a prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţia prin care a acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, iar în şedinţa plenară a Curții nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului. 

Hotărârea Curţii 
Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională l-a declarat ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Veaceslav Nedelea.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Argumentarea deplină o puteți consulta în Hotărârea Curții Constituționale.

Acest comunicat de presă este disponibil și în limba engleză.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7578488  //   Vizitatori ieri: 4319  //   azi: 3388  //   Online: 20
Acces rapid