Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea a examinat constituționalitatea unor prevederi din Codul contravențional referitoare la plata amenzii în termen de 72 de ore
26.04
2018

Curtea a examinat constituționalitatea unor prevederi din Codul contravențional referitoare la plata amenzii în termen de 72 de ore

682584 Accesări    

Joi, 26 aprilie 2018, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre privind constituționalitatea textului „din momentul stabilirii ei” de la teza I al art. 34 alin. (3) din Codul contravenţional nr. 218 din 24 octombrie 2008 (Sesizarea nr. 5g/2018).

Circumstanţele cauzei
Excepția de neconstituționalitate care a stat la baza acestei cauze a fost ridicată din oficiu de către dl Ghenadie Eremciuc, judecător în cadrul Judecătoriei Bălți, într-un proces care are ca obiect o contestație. Contravenientul invocă faptul că nu a reușit să achite în jumătate amenda care i-a fost aplicată, pentru că procesul-verbal cu privire la comiterea contravenției i-a fost expediat prin poștă cu întârziere. Judecătorul a contestat lipsa de efectivitate a prevederilor legale care instituie dreptul contravenientului de a achita jumătate din amendă în termen de 72 de ore din momentul stabilirii acesteia. 

Analiza Curții:
Curtea a analizat această excepție prin prisma articolelor 16 și 46 din Constituție: egalitatea cetățenilor și dreptul de proprietate. 

Curtea a confirmat existența unei baze legale pentru această ingerință și respectarea standardului calității legii. 

Ea a observat că prevederile contestate impun o sarcină mai ușoară pentru dreptul de proprietate al persoanelor amendate, stimulându-le să achite jumătate de amendă în 72 de ore. Curtea a constatat că scopul legitim general al acestei măsuri este ordinea publică, scop prevăzut de articolul 54 alin. (2) din Constituție, pentru că astfel este redusă ingerința în exercițiul dreptului de proprietate al persoanelor amendate, dar și pentru că se pot evita eventualele proceduri de punere în executare a amenzilor care nu ar fi plătite de contravenienți.

Cu privire la legătura rațională dintre măsura legală contestată și scopul legitim menționat mai sus, Curtea a observat că în cazul livrării prin poștă a procesului-verbal cu privire la contravenție, măsura legală contestată poate conduce la diminuarea sau chiar la epuizarea termenului de 72 de pentru realizarea dreptului de a achita jumătate din amenda stabilită. Prin urmare, această măsură legală nu operează pentru realizarea scopului legitim care stă la baza ei. 

Dincolo de această încălcare, Curtea a observat că între persoanele care pot achita jumătate de amendă pentru că primesc în timp util copia procesului-verbal de comitere a unei contravenții, prin intermediul serviciilor poștale, și persoanele care primesc cu întârziere copia procesului-verbal și nu își pot realiza în mod efectiv dreptul de a plăti amenda în jumătate, există o discriminare care nu este justificată în mod obiectiv și rezonabil. 

Totodată, comparând reglementarea dreptului de a achita jumătate din amenda stabilită din legea contravențională și din legea penală, Curtea a constatat că legislatorul a stabilit „standarde duble” de protecție în cazul exercitării dreptului de a achita jumătate din amenda stabilită în cazul contravenienților. Standardul de protecție oferit de legea contravențională denotă un grad mai redus în comparație cu cel oferit de legea penală.

În ambele aceste cazuri, Curtea a constatat existența unui tratament diferențiat, în sensul articolului 16 din Constituție, care nu este justificat în mod obiectiv și rezonabil.

Ea a mai observat, că legea contravențională nu oferă un mecanism care ar permite remedierea suficientă a obstacolelor ce decurg din exercitarea efectivă de către contravenient a dreptului său de a achita jumătate din amenda stabilită.

Din această perspectivă, Curtea a considerat că în cazul în care decizia de sancționare a contravenientului este adoptată în lipsa acestuia și îi este adusă la cunoștință cu întârziere prin intermediul oficiului poștal, dreptul contravenientului de a achita jumătate din amenda stabilită poartă un caracter iluzoriu, din perspectiva articolului 46 din Constituție. 

Concluziile Curţii
Pornind de la cele menționate, Curtea a admis parțial excepţia de neconstituţionalitate ridicată de către dl Ghenadie Eremciuc, judecător în cadrul Judecătoriei Bălți.

Ea a declarat neconstituțional textul „din momentul stabilirii ei” de la teza I a articolului 34 alin. (3) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218 din 24 octombrie 2008.

Curtea a hotărât că până la modificarea legii de către Parlament, termenul de 72 de ore de achitare a amenzii în jumătate va curge din momentul în care contravenientului i se aduce la cunoștință actul cu privire la stabilirea amenzii.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Argumentarea deplină o puteți consulta în Hotărârea Curții Constituționale.

Acest comunicat de presă este disponibil și în limba engleză.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7578503  //   Vizitatori ieri: 4319  //   azi: 3395  //   Online: 27
Acces rapid