Prima   |  Media   |  Noutăţi | Simpla emitere a ordonanței de protecție în baza declarației victimei nu face incidentă prezumția de nevinovăție
19.04
2018

Simpla emitere a ordonanței de protecție în baza declarației victimei nu face incidentă prezumția de nevinovăție

3366 Accesări    

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află o excepție de neconstituționalitate ridicată de către dl I. Petrușca în fața Curții de Apel Chișinău. În excepție este contestat articolul 3183 alin. (2) din Codul de procedură civilă, care prevede că declaraţia independentă a victimei este suficientă pentru emiterea ordonanţei de protecţie de către instanța de judecată, în caz de pericol iminent de comitere a violenţei fizice.

Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prevederile contestate sunt contrare articolului 21 din Constituție, care stabilește că orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanțiile necesare apărării sale.

Analiza Curții

Curtea a subliniat că, pentru a putea fi invocată prezumția de nevinovăție, este necesară existența unei acuzații în materie penală, în sensul articolului 6 § 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, sau o constatare potrivit căreia persoanele care fac parte din categoria „agresorilor" sunt acuzate, în situația pe care o reglementează Codul de procedură civilă, de „comiterea unei infracțiuni".

Analizând dispozițiile legale contestate, Curtea nu a observat că acestea ar presupune, prin ele însele, existența unei acuzații în materie penală. De altfel, în decizia R v. Regatul Unit din 6 septembrie 1991, Comisia Europeană a Drepturilor Omului a constatat inaplicabilitatea articolului 6 § 2 din Convenție, care garantează dreptul de a fi prezumat nevinovat, în cazul unui reclamant arestat și interogat pentru un presupus viol comis asupra fiicei sale și care fusese împiedicat să locuiască cu soția și cu copiii lor, de către serviciile de protecție a victimelor violenței domestice. În acest caz, interdicția de a locui cu pretinsele victime nu a făcut incident acest articol.

Curtea a mai observat că dispozițiile articolului 3183 alin. (2) din Codul de procedură civilă instituie o prezumție a adevărului afirmațiilor pretinsei victime, atunci când stabilește că declarația sa este suficientă pentru emiterea ordonanței de protecție, în caz de pericol iminent de comitere a violenței fizice.

Articolul 6 § 2 din Convenția Europeană cere ca statele să delimiteze în mod rezonabil prezumțiile de fapt sau de drept, având în vedere importanța situației în discuție și garantând drepturile apărării. Când sunt respectate aceste cerințe, articolul 6 § 2 din Convenție nu este incident.

Curtea Constituțională a constatat că pretinsa victimă este obligată să indice în cererea privind aplicarea măsurilor de protecţie circumstanţele actului de violenţă, intensitatea, durata, consecinţele suportate şi alte circumstanţe care justifică aplicarea măsurilor de protecţie. Aceste condiții reprezintă o delimitare a prezumției menționate supra, pentru că instanțele de judecată iau o decizie sau alta în funcție de coerența afirmațiilor pretinsei victime. Mai mult, Curtea a subliniat că pretinsa victimă ar putea fi trasă la răspundere penală, de exemplu, pentru denunț sau pentru plângere falsă, în eventualitatea în care le-ar prezenta autorităților afirmații care nu corespund adevărului. Inclusiv această împrejurare constituie una dintre garanțiile importante pentru presupusul „agresor".

Având în vedere cele menționate, Curtea a considerat că dispozițiile legale contestate nu prezintă vreo aparență de încălcare a articolului 21 din Constituție.

Concluziile Curții

Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 3183 alin. (2) teza I din Codul de procedură civilă, ridicată de către dl I. Petrușca în dosarul nr. 2r-510/18, pendinte la Curtea de Apel Chișinău. 

Acest comunicat este disponibil și în limba engleză.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7284534  //   Vizitatori ieri: 2459  //   azi: 640  //   Online: 23
Acces rapid