Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Validarea unui mandat de deputat
15.02
2018

Validarea unui mandat de deputat

2978 Accesări    

La 15 februarie 2018 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 22e/2018).  

 

Circumstanţele cauzei

La 8 februarie 2018, prin Hotărârea nr. 13, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacant un mandat de deputat pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, ca urmare a demisiei deputatului Iurie Leancă.

Comisia Electorală Centrală, prin Hotărârea nr. 1406 din 13 februarie 2018, a luat act de vacanţa unui mandat de deputat și a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a declara ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Sergiu Ceauș, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Aurel BĂIEȘU, președinte al ședinței, 

Dl Igor DOLEA,

Dna Victoria IFTODI,

Dl Victor POPA,

Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale. De asemenea, potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

Curtea a menționat că la 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr. 29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Astfel, dl Sergiu Ceauș se regăsește pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Totodată, la validarea mandatului de deputat în Parlament Curtea a ținut cont de declarația candidatului supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, dl Nicolae Fachira, prin care a refuzat atribuirea mandatului de deputat.

Curtea a constatat că candidatul supleant dl Sergiu Ceauș a prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţia, prin care a acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, iar în şedinţa plenară a Curții nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului.

 

Hotărârea Curţii  

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională l-a declarat ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Sergiu Ceauș.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7593434  //   Vizitatori ieri: 3899  //   azi: 2548  //   Online: 144
Acces rapid