Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Republica Moldova aniversează 20 de ani de la intrarea în vigoare a Convenției Europene a Drepturilor Omului
06.10
2017

Republica Moldova aniversează 20 de ani de la intrarea în vigoare a Convenției Europene a Drepturilor Omului

4912 Accesări    

Vineri, 6 octombrie 2017, sub egida Curții Constituționale (CCM), a fost celebrată aniversarea a 20 de ani de la intrarea în vigoare, pentru Republica Moldova, a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Oaspetele de onoare al evenimentului a fost președintele Curții Europene a Drepturilor Omului.

În alocuțiunea de deschidere a festivității, Președintele CCM – Tudor Panțîru a subliniat importanța aderării Republicii Moldova la Convenție, ceea ce a rezultat în beneficii incomensurabile. Corelat cu aceasta, potrivit președintelui CCM, “în jurisprudența sa consacrată, Curtea Constituțională a stabilit că jurisprudența Curții Europene constituie interpretări oficiale ale Convenției și este obligatorie pentru autoritățile și instanțele judiciare din Republica Moldova.”

Mai mult, în vederea îndeplinirii misiunii CCM de prevenire a încălcării Constituției și Convenției, Tudor Panțîru a menționat Hotărârea CCM nr. 2/2016 privind excepția de neconstituționalitate prin care justițiabililor li s-a oferit posibilitatea să ridice excepții în fața oricărei instanțe de judecată, care la rândul lor sesizează CCM. Complexitatea eforturilor de aliniere la standardele europene a dus la acceptarea CCM în Rețeaua Curților Superioare sug egida CtEDO și la alegerea în calitate de deținător al președinției Conferinței Curților Constituționale Europene pentru perioada 2020-2023.  

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a mulţumit preşedintelui CtEDO pentru participare la acest eveniment important pentru Republica Moldova. Potrivit lui Andrian Candu, în contextul respectării Convenţiei de către statul nostru, Parlamentul analizează „posibilitatea utilizării mecanismului de control parlamentar pentru monitorizarea suplimentară a executării hotărârilor Curții.

La rândul său, ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, a declarat că implementarea Convenţiei a determinat autoritățile naționale să o conceapă ca un catalog de valori imperative care foarte rar admite derogări. Mai mult, datorită implementării Convenţiei, în Republica Moldova au fost create mecanisme noi, precum Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, dar şi cele existente au fost fortificate, cum ar fi cazul instituției Avocatului Poporului.

Oaspetele de onoare invitat la eveniment, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, Guido Raimondi, a prezentat un discurs în fața audienței. Potrivit președintelui CtEDO, “în virtutea faptului că CCM examinează în proporție de 70% cauze care vizează drepturile omului, aceasta îi conferă Curții Constituționale rolul de „un autentic tribunal al drepturilor omului.” În particular, oficialul s-a referit la Hotărârea CCM nr.2/2016 privind excepția de neconstituționalitate, care a permis Curții să examineze peste 150 de excepții în primul an după pronunțarea hotărârii, cu soluționarea lor rapidă. Mai mult, judecătorul european a remarcat similaritățile dintre conținutul actelor emise de către CCM și hotărârile CtEDO. 

Guido Raimondi și-a exprimat satifacția în legătură cu faptul că actualul mandat de președinte al CCM este deținut de primul judecător la CtEDO din partea Republicii Moldova, Tudor Panțîru, ceea ce asigură transpunerea în practica Republicii Moldova a vastei experiențe acumulate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Membrul Comisiei de la Veneția, Alexandru Tănase, a declarat că după 20 de ani de la intrarea în vigoare a Convenţiei, puţini din cei care au votat pentru ratificarea ei atunci au conştientizat impactul pe care aceasta îl va avea. În context, reprezentantul Comisiei a menţionat o serie de hotărâri CtEDO de importanţă deosebită pentru Republica Moldova care au avut un impact semnificativ asupra evoluției cadrului legal. În final, oficialul a menționat Opinia Comisiei de la Veneția asupra unor amendamente la legea privind Curtea Constituțională a Rusiei, Opinie prin care Comisia a afirmat că executarea hotărârilor CtEDO este obligația juridică univocă, imperativă, a cărei respectare este vitală pentru păstrarea și promovarea principiilor și valorilor continentului european.

Evenimentul a avut loc la Palatul Republicii din Chișinău. La festivitate au participat circa 250 invitaţi, inclusiv reprezentanți ai sistemului judecătoresc, mediului academic și corpului diplomatic, dar şi reprezentanți ai Curţilor Constituţionale membre ale Asociaţiei BBCJ.

Convenţia a intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 12 septembrie 1997. Aceasta a fost încheiată la Roma, la 4 noiembrie 1950. Până în prezent, 47 state membre ale Consiliului Europei, semnatare ale Convenției, se află sub juridicția Curții Europene pentru Drepturile Omului. Potrivit Constituției Republicii Moldova, tratatele internaționale la care statul nostru este parte au prioritate față de legile interne în domeniul drepturilor omului. Prin urmare, în hotărârile sale, CCM se conduce de prevederile Convenției și de jurisprudența CtEDO.

Traducerea acestui comunicat de presă este disponibil și în limba engleză.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7553535  //   Vizitatori ieri: 3655  //   azi: 822  //   Online: 2
Acces rapid