Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Validarea unui mandat de deputat
05.05
2017

Validarea unui mandat de deputat

3951 Accesări    

La 5 mai 2017, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 58e/2017). 


Circumstanţele cauzei 

La 4 mai 2017, prin Hotărârea nr. 77, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacant un mandat de deputat pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, ca urmare a demisiei deputatului dna Liliana Palihovici, aleasă din partea acestui partid.

Comisia Electorală Centrală, prin Hotărârea nr.916 din 5 mai 2017, a luat act de vacanţa unui mandat de deputat și a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a declara ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Nicolae Olaru, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prezentând materialele respective.

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Victor POPA, preşedinte de ședință,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Tudor PANȚÎRU,

Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale. De asemenea, potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

Curtea a menționat că la 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr. 29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Astfel, dl Nicolae Olaru se regăsește pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Curtea a constatat că candidatul supleant dl Nicolae Olaru a prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţia, prin care a acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, iar în şedinţa plenară a Curții nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului.

 

Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a declarat ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Nicolae Olaru, pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7569912  //   Vizitatori ieri: 4274  //   azi: 3779  //   Online: 99
Acces rapid