Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Opiniile Comisiei de la Veneția | Opinia Comisiei de la Veneția despre amendamentele la Codul serviciilor media audiovizuale și la alte acte normative
01.11
2022

Opinia Comisiei de la Veneția despre amendamentele la Codul serviciilor media audiovizuale și la alte acte normative

   

 

În cadrul celei de-a 132-a sesiuni plenare (21-22 octombrie 2022), Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) a adoptat Opinia cu referire la amendamentele la Codul serviciilor media audiovizuale și la alte acte normative, inclusiv la interzicerea simbolurilor asociate și utilizate în acțiuni militare de agresiune.

Traducerea Opiniei, efectuată de Curtea Constituțională, poate fi accesată aici: CDL-AD(2022)026 

Textul englez al Opiniei poate fi accesat aici:https://venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)026-e

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid