Categorii Categorii
Prima   |  Rezumate CEDO   |  2020 | Edizioni Del Roma Societa Cooperativa A.R.L. și Edizioni del Roma S.R.L. v. Italia. Control judecătoresc suficient al sancțiunilor impuse după o procedură defectuoasă desfășurată de o autoritate administrativă cu roluri consecutive de investigare și de judecare. Nicio încălcare
10.12
2020

Edizioni Del Roma Societa Cooperativa A.R.L. și Edizioni del Roma S.R.L. v. Italia. Control judecătoresc suficient al sancțiunilor impuse după o procedură defectuoasă desfășurată de o autoritate administrativă cu roluri consecutive de investigare și de judecare. Nicio încălcare

658 Accesări    

Edizioni Del Roma Societa Cooperativa A.R.L. și Edizioni del Roma S.R.L. v. Italia - 68954/13 și 70495/13
Hotărârea din 10.12.2020 [Secția I]

Articolul 6 

Proceduri administrative  

Articolul 6-1

Tribunal imparțial

Tribunal independent

Control judecătoresc suficient al sancțiunilor impuse după o procedură defectuoasă desfășurată de o autoritate administrativă cu roluri consecutive de investigare și de judecare: nicio încălcare

În fapt – Autoritatea Italiană de Reglementare în Telecomunicații (AGCOM) le-a impus companiilor reclamante sancțiuni pecuniare, companii care activau în domeniul editorial și care au pierdut, după aplicarea sancțiunilor, finanțarea publică acordată anterior, fapt care a condus la insolvența uneia dintre companii.

În drept – Articolul 6 § 1:

Sancțiunile pecuniare aveau un caracter penal, astfel încât articolul 6 § 1 era aplicabil sub aspectul său penal.

(a) Dacă procedura AGCOM a fost echitabilă și dacă a existat un tribunal independent și imparțial:

Normele AGCOM prevedeau un grad de separare între organul investigativ și organul responsabil să judece dacă a existat sau nu o încălcare și cu privire la aplicarea sancțiunilor. Persoana competentă cu procedura a prezentat acuzațiile și a efectuat o investigație, ale cărei rezultate au fost rezumate într-un raport care conținea concluzii și propuneri privind sancțiunile care trebuie aplicate, iar luarea deciziei definitive îi revenea în mod exclusiv comisiei.

Totuși, persoana competentă cu procedura și comisia erau doar brațe ale aceluiași organ administrativ care acționau sub autoritatea și supravegherea aceluiași director. În această privință, Guvernul nu a demonstrat existența unor garanții în cadrul acestor departamente diferite sau caracterul formal al fiecărui rol al directorului. În opinia Curții, acest fapt a echivalat cu exercițiul consecutiv al rolurilor de investigare și de judecare în cadrul aceleiași instituții. În cauzele penale, o asemenea combinație nu era compatibilă cu exigența imparțialității pe care o presupune articolul 6 § 1.

În fine, procedura AGCOM nu a respectat toate exigențele articolului 6, în special cu privire la egalitatea armelor între acuzare și apărare și desfășurarea unei ședințe publice care să permită o confruntare orală.

Constatarea caracterului neconform al procedurii AGCOM cu principiile procesului echitabil nu a fost suficientă, cu toate acestea, pentru a justifica o încălcare a articolului 6.

(b) Dacă reclamanții au avut acces la un tribunal de plină jurisdicție:

Deciziile AGCOM, o autoritate administrativă, au fost supuse unui control ulterior efectuat de două tribunale de plină jurisdicție, Tribunalul Administrativ Regional și Consiglio di Stato, care au organizat ambele ședințe publice.

Concluzie: nicio încălcare (unanimitate).

(Vezi și Grande Stevens și alții v. Italia18640/10 et al., 4 martie 2014, Nota informativă 172)

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid