Prima   |  Rezumate CEDO   |  2019 | Frantzeskaki v. Grecia (dec.). Rambursarea retroactivă refuzată în cazul contribuabililor care nu au contestat o contribuție socială înainte ca aceasta să fie declarată neconstituțională. Inadmisibilă
12.02
2019

Frantzeskaki v. Grecia (dec.). Rambursarea retroactivă refuzată în cazul contribuabililor care nu au contestat o contribuție socială înainte ca aceasta să fie declarată neconstituțională. Inadmisibilă

257 Accesări    

Votează: 0.0/5 (0 Voturi )

Frantzeskaki v. Grecia (dec.) - 4246/14, 33840/14, 12821/15 et al
Decizia din 12.2.2019 [Secția I]

Articolul 6

Proceduri administrative

Proceduri civile

Articolul 6-1

Accesul la un tribunal

Rambursarea retroactivă refuzată în cazul contribuabililor care nu au contestat o contribuție socială înainte ca aceasta să fie declarată neconstituțională: inadmisibilă

Articolul 14

Discriminare

Rambursarea retroactivă refuzată în cazul contribuabililor care nu au contestat o contribuție socială înainte ca aceasta să fie declarată neconstituțională: inadmisibilă

În fapt - În 2010 a fost introdusă o „contribuție de solidaritate a pensionarilor”, care trebuia dedusă lunar din pensiile din sectorul public, în beneficiul unui „Fond de asigurări de solidaritate între generații".

În 2017, într-un recurs împotriva noii contribuții, Curtea de Audit a pronunțat o hotărâre-pilot, declarând-o neconstituțională, cu efect imediat în toate procedurile pendinte, însă fără ca rambursarea retroactivă a sumelor deduse din pensii să fie aplicată acțiunilor noi ale pensionarilor care nu aveau depus încă un recurs judiciar sau administrativ la data publicării hotărârii.

Prezentele cereri au fost depuse de câteva sute de pensionari care au fost, astfel, excluși de la orice rambursare a deducerilor din pensiile lor între 2010 și 2017.

În drept - Articolul 6, analizat separat sau în legătură cu articolul 14: Limitarea dreptului de acces al unui reclamant la un tribunal putea fi considerată ca urmărind un scop legitim: evitarea unei sarcini incalculabile asupra bugetului și a oricărei subminări a capacității statului de a continua plata pensiilor pentru limită de vârstă, într-o perioadă care a fost deosebit de nefastă pentru finanțele publice.

Cu privire la proporționalitatea acestei măsuri, posibilitatea ca o autoritate supremă să ajusteze la un anumit interval de timp efectele declarării neconstituționalității unei norme, în cazul în care, în circumstanțe excepționale, considerentele de interes public o cereau, nu putea fi considerată arbitrară. Putea fi necesar să se evite orice consecințe vădit excesive ale unei asemenea declarații într-un domeniu atât de sensibil cum este politica economică a unei țări în timpul unei crize economice grave.

Mai mult, reclamanții aveau încă posibilitatea de a iniția proceduri judiciare pentru a obține rambursarea sumelor deduse din pensiile lor ulterior publicării hotărârii Curții de Audit.

Cu privire la pretinsa discriminare, reclamanții nu se aflau într-o situație comparabilă cu cea a pensionarilor care au formulat deja un recurs în fața Curții de Audit înainte de publicarea hotărârii: aceștia din urmă au avut inițiativa fermă de a introduce o acțiune în justiție pentru a contesta constituționalitatea dispozițiilor în discuție și, prin urmare, au suportat costuri în acest sens. În orice caz, măsura contestată a avut o justificare obiectivă și rezonabilă.

În concluzie, interpretarea dreptului intern de către Curtea de Audit nu a părut arbitrară sau vădit nerezonabilă; nu a existat nicio restricție disproporționată care să afecteze însăși esența dreptului reclamanților de acces la un tribunal sau care a depăși marja națională de apreciere.

Concluzie: inadmisibilă (vădit nefondată).

(A se vedea, de asemenea, Walden v. Liechtenstein (dec.), 33916/96, 16 martie 2000, Nota informativă 16; Henryk Urban și Ryszard Urban v. Polonia, 23614/08, 30 noiembrie 2010, Nota informativă 135; și National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society și Yorkshire Building Society v.Regatul Unit, 21319/93 et al., 23 octombrie 1997)

© Această traducere îi aparține Curții Constituționale. Originalul se găsește în baza de date HUDOC. Orice preluare a textului se va face cu următoarea mențiune: „Traducerea acestui rezumat de hotărâre a fost efectuată de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova".

 

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6977430  //   Vizitatori ieri: 2293  //   azi: 693  //   Online: 2
Acces rapid