Hotărârea nr. Ag-3 din 10.11.2023

Hotărârea Ag-3 privind alegerea Președintelui Curții Constituționale


Subiectul sesizării: Generală
Tipul hotărârii: generală
Prevedere: generală


Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_Ag_3_rou.pdf


HOTĂRÂRE
privind alegerea Președintelui Curții Constituționale 

CHIŞINĂU
10 noiembrie 2023

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei, Liuba ȘOVA, președinte de ședință,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători, 

în temeiul articolelor 136 alin. (3), 140 alin. (2) din Constituție, 7 și 26 alin. (1) din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și 5 lit. a) din Codul jurisdicției constituționale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995,

 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se alege dna judecătoare Domnica MANOLE în funcția de Președinte al Curții Constituționale, cu majoritate de voturi.

2. Prezenta hotărâre este definitivă, intră în vigoare la data adoptării și se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

Președinte de ședință                                                                      Liuba ȘOVA

 

Chișinău, 10 noiembrie 2023
HCC nr. Ag- 3

 

 

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid