Hotărârea nr. Ag-4 din 23.04.2020

Hotărârea Ag-4 cu privire la destituirea dlui Vladimir Țurcan din funcția de Preşedinte al Curţii Constituţionale


Subiectul sesizării: Generală, Nicolae Roșca, Liuba Șova
Tipul hotărârii: generală
Prevedere: generală


Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_ag-4_2020_rou.pdf
2. h_ag-4_2020_rus.pdf


HOTĂRÂRE
cu privire la destituirea dlui Vladimir Țurcan din funcția
de Președinte al Curții Constituționale

CHIȘINĂU
23 aprilie 2020

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dlui Nicolae ROȘCA, președinte de ședință,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,

Având în vedere demersul din 21 aprilie 2020 semnat de
domnii judecătorii Nicolae Roșca și Liuba Șova,
Examinând demersul menționat în ședință plenară,
Deliberând pe 23 aprilie 2020 în camera de consiliu,

A C O N S T A T A T:

1. Dl Nicolae Roșca și dna Liuba Șova, judecători ai Curții Constituționale, au înaintat pe 21 aprilie 2020 un demers prin care au solicitat convocarea ședinței plenare în legătură cu declarațiile publice ale Președintelui Republicii Moldova și ale Președintelui Curții Constituționale privind discuțiile (telefonice) din 9 aprilie 2020 referitoare la o cauză aflată pe rol, precum și impactul lor asupra independenței Curții Constituționale și a judecătorilor ei.

2. Legislația pertinentă:

a) Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 134
Statutul

„(1) Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în Republica Moldova.

(2) Curtea Constituţională este independentă de orice altă autoritate publică şi se supune numai Constituţiei.

(3) Curtea Constituţională garantează supremaţia Constituţiei, asigură realizarea principiului separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă şi putere judecătorească şi garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat."

Articolul 137
Independența

„Judecătorii Curţii Constituţionale sînt inamovibili pe durata mandatului, independenţi şi se supun numai Constituţiei."

b) Prevederile relevante ale Legii cu privire la Curtea Constituțională sunt următoarele:

Articolul 3
Principiile de activitate

„Curtea Constituţională activează în baza principiilor:

a) independenţei;

b) colegialităţii;

c) legalităţii;

d) publicităţii."

Articolul 13
Independența

„(1) Judecătorii Curţii Constituţionale sînt independenţi în exercitarea mandatului şi se supun numai Constituţiei.

[...]"

Articolul 17
Obligații

„Judecătorul Curţii Constituţionale este obligat:

a) să-şi îndeplinească atribuţiile cu imparţialitate şi în respectul Constituţiei;

b) să păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor şi să nu ia poziţie publică sau să dea consultaţii în probleme de competenţa Curţii Constituţionale;

c) la adoptarea actelor Curţii Constituţionale să-şi exprime votul afirmativ sau negativ;

d) să comunice Preşedintelui Curţii Constituţionale activitatea incompatibilă cu atribuţiile pe care le exercită;

e) să nu permită folosirea funcţiei sale în scop de propagandă de orice fel;

f) să se abţină de la orice acţiune contrară statutului de judecător.

[...]"

c) Prevederile relevante ale Codului jurisdicției constituționale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16 iunie 1995, sunt următoarele:

Articolul 3
Principiile de activitate ale Curţii Constituţionale

„Curtea Constituţională activează în baza principiilor:

a) independenţei de orice autoritate publică;

b) colegialităţii;

c) legalităţii;

d) publicităţii."

Articolul 8
Independența

„(1) Judecătorii Curţii Constituţionale sînt independenţi şi în exerciţiul mandatului se supun numai Constituţiei.

(2) Judecătorii Curţii Constituţionale examinează cauzele în condiţii care exclud orice influenţă din afară asupra lor.

[...]"

Articolul 17
Convocarea ședințelor

„(1) Curtea Constituţională este convocată în şedinţă de Preşedintele ei, la iniţiativa acestuia ori la cererea a cel puţin doi judecători ai Curţii.

[...]"

3. În ședința Plenului, autorii demersului au susținut că Președintele Republicii Moldova, dl Igor Dodon, a declarat pe data de 10 aprilie 2020 în cadrul emisiunii „Președintele răspunde. Episodul 18" http://dodon.md/presedintele-raspunde-episodul-18-din-10-aprilie-2020/ că a avut o discuție telefonică cu Președintele Curții Constituționale, dl Vladimir Țurcan, referitoare la suspendarea acțiunii Legii nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgență şi modificarea unor acte normative, menționând, printre altele, că pentru suspendare s-au pronunțat doar patru membri ai Curții, președintele Curții având o altă opinie. Ulterior, pe 14 aprilie 2020, Președintele Curții Constituționale, dl Vladimir Țurcan, a avut un briefing de presă în cadrul căruia a confirmat discuția telefonică menționată https://www.privesc.eu/arhiva/90601/Briefing-de-presa-sustinut-de-Presedintele-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova--Vladimir-Turcan. Prin urmare, discuția telefonică a avut loc, iar acest fapt demonstrează o ingerință de natură să afecteze autoritatea instanței de jurisdicție constituțională și care impune o luare de atitudine din partea Plenului Curții.

4. În ședința plenară s-au analizat declarațiile publice ale Președintelui Republicii Moldova disponibile pe http://dodon.md/presedintele-raspunde-episodul-18-din-10-aprilie-2020/.

5. Curtea a reținut că în cadrul emisiunii „Președintele răspunde. Episodul 18" din 10 aprilie 2020, Președintele Republicii Moldova a declarat: „l-am sunat ieri pe domnul Țurcan, Președintele Curții Constituționale, să întreb ce s-a întâmplat. Înțeleg că patru membri au votat pentru suspendarea acestei legi. Domnul Țurcan a votat împotrivă și are o opinie separată. El a venit cu argumente ca această lege să rămână în vigoare".

6. De asemenea, Curtea a reținut că Președintele Curții Constituționale, dl Vladimir Țurcan, a confirmat în mod public discuția telefonică din 9 aprilie 2020 avută cu Președintele Republicii Moldova, declarând că „la ora 14.00, cu majoritatea de voturi din cei șase judecători patru, cifra 4 rezultă, deci a fost adoptată o decizie, prin care a fost suspendată, nu doar unele prevederi a legii, dar și legea în întregime [...]",  „în aceeași zi seara am fost contactat de către dl Președinte Dodon, care m-a întrebat care sunt consecințele juridice ale acestei decizii", „am perceput acest apel telefonic ca pe o necesitate a șefului statului de a fi informat din prima sursă", „am explicat că până la examinarea cauzei în fond Legea nr. 56 va fi suspendată și nu poate fi aplicată", „am spus că examinarea tuturor sesizărilor pe același obiect, cum este controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 56 este programată pentru data de 13 aprilie la ora 12.00. Alte discuții referitor la cine și cum au votat, de ce, etc., nu au avut loc". (https://www.privesc.eu/arhiva/90601/Briefing-de-presa-sustinut-de-Presedintele-Curtii-Constitutionale-a-Republicii-Moldova--Vladimir-Turcan.

7. Participând la ședința plenară, Președintele Curții Constituționale, dl Vladimir Țurcan, a confirmat declarațiile publice făcute la briefingul de presă menționat supra. Acesta a susținut în mod repetat că discuția cu președintele țării a fost una pur informativă și nu s-a vorbit despre cine și cum a votat în deliberare. De asemenea, Președintele Curții a menționat că la întâlnirile pe care le-a avut cu Președintele Republicii Moldova nu a discutat niciodată despre activitatea jurisdicțională a Curții Constituționale.

8. Judecătorii Curții Constituționale au supus dezbaterilor situația analizată în ansamblu și impactul lor asupra independenței Curții Constituționale și a judecătorilor ei.

9. Având în vedere discuția telefonică din seara zilei de 9 aprilie 2020 dintre Președintele Curții Constituționale, dl Vladimir Țurcan, și Președintele Republicii Moldova, dl Igor Dodon, și confirmarea faptului că această discuție a avut ca obiect o cauză pendinte la Curtea Constituțională, Curtea ajunge la concluzia că afirmațiile Președintelui Republicii Moldova cu privire la subiectul în discuție au fost făcute în cunoștință de cauză și deținând informația corespunzătoare.

10. Pornind de la dispozițiile articolelor 134 și 137 din Constituție referitoare la independența Curții Constituționale și a judecătorilor ei, având în vedere că „judecătorul nu numai că trebuie să nu aibă legături nepotrivite şi să nu fie influențat de puterea executivă şi de cea legislativă, ci trebuie să şi apară astfel în ochii unui observator rezonabil (pct. 1.3 Principiile de la Bangalore), având în acest sens și obligația de a se „asigura că în ochii unui observator rezonabil conduita sa este ireproșabilă" (pct. 3.1 Principiile de la Bangalore), Curtea constată că Președintele Curții Constituționale nu s-a asigurat, în acest caz, ca conduita sa să fie ireproșabilă.

11. De asemenea, ca în procesele de drept comun, în procesele de jurisdicție constituțională trebuie să se asigure dreptul la o judecată imparţială, care presupune excluderea oricăror dubii referitoare la imparțialitate şi obiectivitate, aparenţele având un rol decisiv, într-o societate democratică, iar organul examinator trebuind să inspire justițiabililor deplină încredere (Piersack v. Belgia, 1 octombrie 1982, § 30; Padovani v. Italia, 26 februarie 1993, § 27). Curtea consideră că convorbirea Președintelui Curții Constituționale cu Președintele Republicii Moldova nu inspiră încredere în independența Curții Constituționale.

12. Prin urmare, Curtea a constatat că dl judecător Vladimir Țurcan s-a comportat într-un mod care nu exclude influența din afară asupra lui, precum nici nu s-a asigurat de păstrarea secretului voturilor exprimate.

13. În baza celor menționate, dl judecător Nicolae Roșca a propus acordarea votului de neîncredere dlui Vladimir Țurcan și destituirea sa din funcția de Președinte al Curții Constituționale.

14. În urma dezbaterilor pe marginea declarațiilor publice ale Președintelui țării și ale Președintelui Curții Constituționale privind discuțiile (telefonice) din 9 aprilie 2020, precum și a propunerii înaintate, exprimându-i votul de neîncredere, judecătorii Curții l-au destituit, prin vot secret, cu majoritate de voturi, pe dl Vladimir Țurcan din funcția de Președinte al Curții Constituționale.

În baza articolelor 7 și 8 din Legea cu privire la Curtea Constituțională şi a articolelor 5 lit. a), 6 alin. (2), 62 lit. f), 66 alin. (1) și 71 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

HOTĂRĂȘTE:

1. Dl Vladimir Țurcan se destituie din funcţia de Preşedinte al Curţii Constituţionale ca urmare a exprimării votului de neîncredere.

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedinte de ședință                                                                              Nicolae ROȘCA

Chişinău,
23 aprilie 2020,
nr. Ag- 4

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid