Hotărârea nr. 18 din 12.09.2019

Hotărârea nr. 18 din 12.09.2019 privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală
Tipul hotărârii: validarea unui mandat de deputat
Prevedere: declararea calității de deputat


Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_18_2019_162e_2019_rou.pdf
2. h_18_2019_162e_2019_rus.pdf


Sesizare:


HOTĂRÂRE
PRIVIND VALIDAREA
unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
(sesizarea nr. 162e/2019)

CHIŞINĂU
12 septembrie 2019

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, judecând în componența:
dlui Vladimir ȚURCAN, preşedinte,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Aliona Balaban, grefier,

 

Având în vedere sesizarea depusă pe 10 septembrie 2019
și înregistrată la aceeași dată,
Examinând sesizarea în ședință plenară publică,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

Pronunță următoarea hotărâre:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională pe 10 septembrie 2019, în baza articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, articolului 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi articolelor 4 alin. (1) lit. e), 16 alin. (1) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.

2. Prin decizia Curţii Constituţionale din 10 septembrie 2019 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a se prejudeca fondul cauzei.

3. La ședința publică a Curţii au participat domnii Dorin Cimil, președinte al Comisiei Electorale Centrale, și Maxim Lebedinschi, secretar al Comisiei Electorale Centrale, și candidații supleanți doamna Alla Darovannaia și domnul Anatolie Labuneț.

 

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ

4. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 62

Validarea mandatului de deputat

„Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.”

Articolul 69

Mandatul deputaţilor

(1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

[…].”

5. Prevederile relevante ale Legii nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională sunt următoarele:

Articolul 4

Atribuţiile

„(1) Curtea Constituţională:

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova;

[…].”

6. Prevederile relevante ale Codului jurisdicţiei constituţionale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16 iunie 1995, sunt următoarele:

Articolul 4

Competenţa în materie a Curţii Constituţionale

„(1) În exercitarea jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională:

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova;

[…].”

ÎN DREPT

7. Prin Hotărârea nr. 2666 din 10 septembrie 2019, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanţa a două mandate de deputat și i-a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a-i declara în calitate de deputați aleși în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe doamna Alla Darovannaia și domnul Anatolie Labuneț, candidați supleanți pe lista Partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.

8. Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.

9. Potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiția validării.

10. De asemenea, în conformitate cu articolul 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională și articolul 4 alin. (1) lit. e) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituţională confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și validează mandatele deputaţilor.

11. Curtea menționează că candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

12. Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că au devenit vacante doua mandate de deputat în Parlament aparținând Partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.

13. Pe 9 martie 2019, prin Hotărârea nr. 4, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 24 februarie 2019, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

14. Astfel, doamna Alla Darovannaia și domnul Anatolie Labuneț se regăsesc pe lista candidaţilor supleanţi a Partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a.

15. Totodată, din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că domnii Petru Corduneanu și Adrian Albu, candidaţi supleanţi pe lista Partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, au prezentat declaraţia prin care au refuzat mandatul de deputat.

16. Candidații supleanți doamna Alla Darovannaia și domnul Anatolie Labuneț i-au prezentat Comisiei Electorale Centrale declarația prin care au acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

17. În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatelor de deputat în Parlament atribuite de Comisia Electorală Centrală doamnei Alla Darovannaia și domnului Anatolie Labuneț.

Având în vedere considerentele expuse, în conformitate cu prevederile articolelor 140 alin. (2) din Constituție, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 4 alin. (1) lit. e) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

HOTĂRĂŞTE:

1. Se declară aleși în calitate de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, doamna Alla Darovannaia și domnul Anatolie Labuneț pe lista Partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte          Vladimir ŢURCAN

 

Chișinău, 12 septembrie 2019
HCC nr. 18
Dosarul nr. 162e/2019

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7380143  //   Vizitatori ieri: 2069  //   azi: 1939  //   Online: 66
Acces rapid