Decizia nr. 63 din 13.05.2021

Decizia nr. 63 din 13.05.2021 de inadmisibilitate a sesizărilor sesizărilor nr. 72h/2021 și nr. 74h/2021 pentru controlul constituţionalităţii Partidului Politic „Șor”


Subiectul sesizării: grup de deputaţi, Dinu Plîngău, Maria Ciobanu, Liviu Vovc,Octavian Țîcu


Decizia:
1. d_63_2021_72h_74h_2021_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizărilor nr. 72h/2021 și nr. 74h/2021 pentru controlul constituţionalităţii Partidului Politic „Șor” 

CHIŞINĂU
13 mai 2021

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Dumitru Avornic, asistent judiciar,
Având în vedere sesizările înregistrate pe 30 și 31 martie 2021,
Examinând admisibilitatea sesizărilor menţionate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 13 mai 2021 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea decizie:
 

PROCEDURA 

1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională pe 30 și 31 martie 2021, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. h) din Constituţie, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317 din 13 decembrie 1994 şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16 iunie 1995, de dl Dinu Plîngău, dna Maria Ciobanu, dl Liviu Vovc [sesizarea nr. 72h/2021] și dl Octavian Țîcu [sesizarea nr. 74h/2021], deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Autorii sesizărilor îi solicită Curții să verifice constituționalitatea Partidului Politic „Şor”.

3. Având în vedere identitatea de obiect a sesizărilor, Curtea a decis conexarea acestora într-un singur dosar, în baza articolului 43 din Codul jurisdicţiei constituţionale, fiindu-i atribuit numărul 72h/2021.

 

ÎN FAPT 

4. Potrivit listei partidelor politice din Republica Moldova, deținută de Agenția Servicii Publice[1], Partidul Politic „Şor” este înregistrat ca partid politic sub numărul 21 și își are sediul în orașul Orhei, str. Vasile Lupu, nr. 36, of. 326. Partidul Politic „Șor” a fost constituit în anul 2016, în baza schimbării denumirii Mișcării social-politice „Ravnopravie”, înregistrată pe data de 26 februarie 1999. Președintele partidului este dl Ilan Șor.

5. În Parlamentul Republicii Moldova, Partidul politic „Șor” își are propria fracțiune, precum și reprezentanți aleși în autoritățile publice locale.

 

LEGISLAȚIA PERTINENTĂ 

6. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

 

Articolul 1

Statul Republica Moldova

„(1) Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil.

(2) Forma de guvernământ a statului este republica.

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate.”

 

Articolul 41

Libertatea partidelor şi a altor organizaţii social-politice„[...]

(4) Partidele şi alte organizaţii social-politice care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranităţii şi independenţei, a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova sunt neconstituţionale.” 

 

ÎN DREPT 

A. Argumentele autorilor sesizărilor 

7. Autorii sesizărilor consideră că Partidul politic „Șor” trebuie declarat neconstituțional. În acest sens, autorii sesizărilor fac trimitere la câteva hotărâri judecătorești prin care instanțele de judecată au anulat înregistrarea unor candidați electorali din partea Partidului politic „Șor” în legătură cu utilizarea mijloacelor bănești nedeclarate, cu coruperea alegătorilor, cu finanțarea campaniei electorale din mijloace bănești din străinătate sau cu transportarea organizată a alegătorilor. De asemenea, autorii sesizărilor fac trimitere la cazurile de ridicare a imunității unor deputați din cadrul Partidului politic „Șor” în legătură cu investigarea unor cazuri penale. Totodată, autorii sesizărilor fac trimitere la o decizie judecătorească cu privire la condamnarea la șapte ani și șase luni de închisoare a dlui Ilan Șor, Președintele Partidului „Șor”, pentru comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani și la o decizie de anunțare în căutare a acestuia. În acest context, autorii sesizărilor consideră că acțiunile Partidului politic „Șor” contravin articolelor 1 alin. (3) și 41 alin. (4) din Constituție și că acesta trebuie declarat neconstituțional.

 

 

B. Aprecierea Curții 

8. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea constată următoarele.

9. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. h) din Constituție, chestiunile care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic, în prezenta cauză a Partidului politic „Șor”, țin de competența Curții Constituționale.

10. Cu privire la subiectele care pot solicita controlul constituționalității partidelor politice, Curtea observă că, potrivit articolului 38 alin. (2) lit. d) din Codul jurisdicției constituționale, astfel de sesizări pot fi depuse de Preşedintele Republicii Moldova, de Preşedintele Parlamentului, de Guvern, de ministrul justiţiei sau de Procurorul General. Preşedintele Parlamentului poate adresa sesizări numai în baza unei hotărâri a Parlamentului, Procurorul General – în baza unei hotărâri a Consiliului Superior al Procurorilor, ministrul justiţiei – în baza unei hotărâri a colegiului Ministerului Justiţiei.

11. În prezenta cauză, Curtea a fost sesizată de câțiva deputați din Parlament. Având în vedere că deputații din Parlamentul Republicii Moldova nu se încadrează în categoria subiectelor care, potrivit articolului 38 alin. (2) lit. d) din Codul jurisdicției constituționale, dețin prerogativa sesizării Curții Constituționale în vederea verificării constituționalității unui partid politic, Curtea conchide că sesizările menționate supra sunt inadmisibile. 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. h), 140 alin. (2) din Constituție, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) şi 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E: 

1. Se declară inadmisibile sesizările privind controlul constituționalității Partidului Politic „Şor”, depuse de dl Dinu Plîngău, dna Maria Ciobanu, dl Liviu Vovc și dl Octavian Țîcu, deputați în Parlamentul Republicii Moldova. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președinte                                    Domnica MANOLE

 

Chișinău, 13 mai 2021
DCC nr. 63
Dosarul nr. 72h/2021 


[1] http://www.asp.gov.md/ro/node/3664 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7375766  //   Vizitatori ieri: 2338  //   azi: 1926  //   Online: 35
Acces rapid