Decizia nr. 21 din 18.02.2021

Decizia nr. 21 din 16.02.2021 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 4 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827 din 18 februarie 2000


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, S.C. „Avia Invest” S.R.L.


Decizia:
1. d_21_2021_31g_2021_rus.pdf
2. d_21_2021_31g_2021_rou.pdf


Sesizări:


 

 DECIZIE
referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 4 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827 din 18 februarie 2000
(redirecționarea unei părți din taxa aeroportuară la Fondul de susținere a populației)
(sesizarea nr. 31g/2021)

CHIŞINĂU
16 februarie 2021

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Cristina Chihai, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 15 februarie 2021,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

 

C O N S T A T Ă

1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolului 4 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827 din 18 februarie 2000, ridicată de S.C. „Avia Invest” S.R.L., parte în dosarul nr. 3-1713/2020, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de dl judecător Marcel Gandrabur de la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. g) din Constituție, 25 lit. d) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin. (1) lit. d) din Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995.

3. Autorul sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea unor prevederi din pct. 1 al articolului VIII din Legea nr. 60 din 23 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative. Având în vedere faptul că prevederile contestate sunt prevederi ale unei legi de modificare a unor acte legislative, iar dispozițiile de modificare se includ, din data intrării lor în vigoare, i.e. 1 iulie 2020, în actul de bază, Curtea va opera cu prevederile actului de bază, în acest caz cu Legea Fondului de susținere a populației nr. 827 din 18 februarie 2000.

4. În subsidiar, autorul sesizării îi solicită Curții suspendarea acțiunii prevederilor contestate din Legea menționată mai sus în baza articolului 251 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, susținând că i se încalcă dreptului de proprietate.

5. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a articolului 4 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 827 din 18 februarie 2000, ține de competența Curții Constituționale.

6. Examinând prima facie cererea de suspendare, Curtea notează că prevederile contestate au intrat în vigoare pe 1 iulie 2020, conform articolului XXI alin. (1) lit. c) din Legea nr. 60 din 23 aprilie 2020privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative.

7. Curtea reiterează că rațiunea măsurii suspendării acțiunii unor acte normative contestate constă în evitarea unor prejudicii şi consecințe negative iminente (DCC nr. 1 din 4 ianuarie 2021, § 9). Curtea observă că în argumentarea sesizării autorul pretinde eventuale prejudicii și consecințe negative cu caracter iminent care i-ar afecta dreptul la proprietate, garantat de articolul 46 din Constituție.

8. Curtea subliniază că, în calitate de garant al supremației Constituției, trebuie să analizeze sesizarea în mod nepărtinitor, din perspectiva tuturor drepturilor şi principiilor pe care le consacră Constituția. Curtea constată că poate efectua analiza aspectelor invocate drept temei al suspendării doar la etapa examinării fondului cauzei, motiv pentru care consideră că trebuie să respingă solicitarea autorului sesizării de suspendare a prevederilor contestate, pentru a nu prejudeca fondul cauzei (DCC nr. 96 din 25 septembrie 2019).

Din aceste considerente, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. g) și 140 alin. (2) din Constituție, 251 și 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E

1. Se respinge cererea de suspendare a acțiunii articolului 4 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827 din 18 februarie 2000, depusă de S.C. „Avia Invest” S.R.L., parte în dosarul nr. 3-1713/2020, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte                                       Domnica MANOLE

 

Chișinău, 16 februarie 2021
DCC nr. 21
Dosarul nr. 31g/2021

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7473679  //   Vizitatori ieri: 0  //   azi: 55  //   Online: 3
Acces rapid