Decizia nr. 42 din 30.04.2020

Decizia nr. 42 din 30.04.2020 de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 761 alin. (1) din Codul contravențional


Subiectul sesizării: deputat, Vasile-Andrei Năstase


Decizia:
1. d_42_2020_62a_2020_rou.pdf
2. d_42_2020_62a_2020_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii articolului 76alin. (1) din Codul contravențional
(Sesizarea nr. 62a/2020)

CHIŞINĂU
30 aprilie 2020

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, președinte,
dlui Eduard ABABEI,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Cristina Chihai, asistent judiciar

Având în vedere sesizarea înregistrată pe 28 aprilie 2020,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 30 aprilie 2020 în camera de consiliu,

 

C O N S T A T Ă 

Pe 28 aprilie 2020, dl Vasile-Andrei Năstase, deputat în Parlament, a depus o sesizare, prin care a solicitat exercitarea controlului constituționalității articolului 761 alin. (1) din Codul contravențional, a articolului 4 alin. (2) din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, precum și a punctelor 4-11, 22-40 și 45 din Dispoziția nr. 4 din 24 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Totodată, autorul sesizării i-a solicitat Curții să suspende acțiunea articolului 761 alin. (1) din Codul contravențional, precum și a punctelor 4-11, 22-40 și 45 din Dispoziția nr. 4 din 24 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Ca temei legal pentru dispunerea suspendării prevederilor contestate, autorul sesizării a indicat dispozițiile articolului 251 alin. (2) pct. 1) literele b) și d) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională.

Curtea Constituțională poate suspenda acțiunea actelor normative prevăzute la articolul 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, sesizate în modul corespunzător la Curtea Constituţională, care afectează sau se referă la domeniile stabilite la articolul 251 alin. (2) din aceeași Lege.

Curtea constată că, în conformitate cu prevederile articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituție și 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, nu deține atribuția de a exercita controlul constituționalității actelor Comisiei pentru Situații Excepționale, prin urmare, nu poate decide în privința suspendării acțiunii acestora.

Potrivit articolului 251 alin. (2) pct. 1) literele b) și d) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, Curtea poate dispune suspendarea acțiunii actelor normative, sesizate în modul corespunzător la Curtea Constituțională, care afectează sau se referă la domeniile ce țin de drepturile și libertățile fundamentale ale omului sau separația și colaborarea puterilor, atunci când suspendarea acțiunii actului contestat este necesară în vederea evitării prejudiciilor și consecințelor negative iminente.

Examinând prima facie sesizarea respectivă în partea ce ține de solicitarea dispunerii suspendării acțiunii prevederilor contestate și reieșind din argumentele prezentate în sprijinul acestei cereri, Curtea observă că, autorul ei s-a limitat în a invoca prevederile articolului 251 alin. (2) pct. 1) literele b) și d) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, fără a motiva necesitatea unei astfel de decizii. Așadar, Curtea reține că, autorul sesizării nu a motivat cererea respectivă și nu a argumentat necesitatea suspendării acțiunii prevederilor contestate din perspectiva evitării intensității și posibilelor prejudicii iminente și ireparabile ale riscului afectării domeniilor prevăzute de acest articol.

În acest context, Curtea reiterează că, în cazul în care un autor al sesizării invocă riscul afectării unui domeniu prevăzut de articolul 251 alin. (2) pct. 1) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și de articolul 71 alin. (2) pct. 1) din Codul Jurisdicției Constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995, trebuie aduse argumente privind intensitatea și posibilele prejudicii și consecințe negative iminente și ireparabile ale riscului. Chiar dacă riscul este abstract, cererile cu privire la suspendarea acțiunii actelor sesizate trebuie motivate. Simpla invocare a riscului nu reprezintă o motivare suficientă și convingătoare în vederea suspendării acțiunii actului sesizat (a se vedea DCC nr. 36 din 24 martie 2020).

Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea consideră necesar să respingă prezenta solicitare pe motiv că este nemotivată. 

Din aceste considerente, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, a articolului 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, a articolelor 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E 

1. Se respinge solicitarea dlui Vasile-Andrei Năstase, deputat în Parlament, referitoare la suspendarea acțiunii articolului 761 alin. (1) din Codul contravențional. 

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte                                                                             Domnica MANOLE 

 

Chișinău, 30 aprilie 2020
DCC nr. 42
Dosarul nr. 62a/2020

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7405376  //   Vizitatori ieri: 2259  //   azi: 1103  //   Online: 11
Acces rapid